caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/13537/013437.png

ArteTwin specijalna špahtla

ArteTwin specijalna špahtla Caparol dizajna se sastoji od dva zamjenjiva pojedinačna dijela:- ručka - list