caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/210495/061125_Capadecor_Diamond_Gold_und_Silber.png

Capadecor Diamonds

Svjetlucavi efekt pigmenti za pokrivno i transparentno efektno oblikovanje unutarnjih zidova.

Primjena

Svjetlucavi efekt pigment za primjenu u kombinaciji sa Capadecor Wandlasuren, PremiumColor i Capadecor VarioPutz u unutarnjim prostorima.

Osobine materijala

 • suhi pigmenti za unutarnju upotrebu
 • svjetlucavi efekt i sa mat proizvodima
 • samostalno doziranje do max. 3 %

Pakovanje/veličina pakovanja

75 g

Nijanse

srebrni/zlatni svjetlucavi

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min. 2 godine.

Dopunski proizvodi

 • ArteLasur
 • ArteLasur Color
 • ArteDolce
 • ArteVelvet
 • DecoLasur Glänzend
 • DecoLasur Matt
 • PremiumColor
 • VarioPutz

Priprema podloge

Vidjeti TI za pojedini proizvod.

Omjer miješanja

Dodati maksimalno 3% Capadecor Diamonds u odgovarajući proizvod.

Način primjene

Capadecor Diamonds koristi se sa navedenim proizvodima kako je opisano u odgovarajućim Tehničkim informacijama:

 • ArteLasur
 • ArteLasur Color
 • ArteDolce
 • ArteVelvet
 • DecoLasur Glänzend
 • DecoLasur Matt
 • PremiumColor
 • VarioPutz

Prilikom korištenja sa PremiumColor treba napomenuti da se površine koje se obrađuju dodatno obrade vlažnim valjkom još u u mokrom stanju. Naknadna obrada PremiumColor s dodatkom Capadecor Diamonds, npr. kistom, nije neophodna, jer dovodi do nedostataka u izgledu gotove površine.

Vrijeme nanošenja

Proizvodi u koje je dodan Capadecor Diamonds obrađuju se u roku od 7 dana. Nakon dužeg vremena skladištenja, ne može se jamčiti savršena obrada.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom, eventualno uz mali dodatak sredstva za čišćenje, ako je potrebno.

Napomena

Capadecor Effektpigmenti se isporučuju u obliku praha. Pažljivo pripremite pigmente, budući da nepravilna priprema neće spriječiti nastanak prašine.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ne udisati prašinu. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati prašinu.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije