• facebook

Capadecor ArteDolce

Disperzijska lazura sa finim česticama za kreiranje robusnih, mat površina u unutarnjim prostorima.

  Primjena

  Mat, dispezijska lazura koja se može nijansirati, sa finim česticama u boji za dekorativno oblikovanje unutarnjih površina.

  Osobine materijala

  • jednostavna obrada
  • decentan izgled
  • robusna / sa jedva primjetnim efektom pisanja
  • ekonomična i lagana tehnika rada
  • postojana na na vodene dezinficijense

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • 2,5 Liter

  Nijanse

  Bijela

  Nijansiranje
  Strojno nijansiranje u ColorExpress sustavu prema 3D i CaparolColor ton kartama.

  Nijansirani materijal prije obrade dobro promiješati ručno ili mašinski mješalicom u polaganom hodu.

  Kod premazivanja povezanih površina nijansirana pakiranja međusobno izmiješati kako bi se izbjegla odstupanja u nijansi. 
  Kod organski pigmentiranih boja, kao npr. crvene i narandžaste, može doći u područjima s jakim prirodnim svjetlom, do veće promjene nijanse.

  Stepen sjaja

  Mutno mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 2 prema DIN EN 13300, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

  Dopunski proizvodi

  • DecoGrund
  • AkkordSpachtel fein

   

   

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  U unutarnjim prostorima, žbuke grupe PII i PIII, gipsane žbuke iz skupina PIV, građevinske ploče od gipsa, gipskartonske ploče i betonske površine.
  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Grube površine, građevinske ploče od gipsa i sve zidne i stropne površine s povećanim izlaganjem svjetlu, grundirati sa Caparol-Haftgrund. površinu potom obraditi sa 1-2 sloja Caparol-Akkordspachtel fein, kako bi se postigla razina kvalitete Q4. Nakon sušenja, površinu lagano prebrusiti brusnim papirom max. P200 do 240, te odstraniti prašinu. Za izjednačavanje upojnosti podloge, grundirati sa CapaSol LF.
  Podloge koje su već približno u skladu s razinom kvalitete Q4, kao što je opisano gore, moguće je direktno obrađivati.

  Način primjene

  Temeljni premaz:
  Kao temeljni premaz, nanijeti valjkom Capadecor DecoGrund razrijeđen sa 10% vode u nijansi
  završnog sloja i potom prijeći lagano četkom za lazure.

  Međupremaz:
  ArteDolce u željenoj nijansi nanijeti križnim pokretima nerazrijeđeno sa valjkom kratke dlake  (10 - 12 mm) i potom površinu lagano prijeći četkom, kako bi se ujednačila struktura valjka.

  Završni premaz:
  ArteDolce u željenoj nijansi nanijeti križnim pokretima nerazrijeđeno sa valjkom kratke dlake  (10 - 12 mm) i potom površinu lagano prijeći četkom, kako bi se ujednačila struktura valjka.

  Razrjeđivanje

  ArteDolce se nanosi nerazrijeđen.

  Potrošnja

  ca. 100 - 120 ml/m2/po nanosu. Točnu potrošnju odrediti izradom probne površine.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja tmperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +5 °C za podlogu i zrak.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površinski suho nakon ca. 30 – 60 minuta. Potpuno prosušeno i opteretivo nakon 1 – 2 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka, ova se vremena produžuju.

  Alat

  Preporučamo nanošenje valjkom kratke dlake (10 - 12 mm) i mekom četkom za izjednačavanje strukture valjka.

  Čišćenje alata

  Vodom i sapunom odmah nakon upotrebe.

  Napomena

  Savjeti za čišćenje i njegu:
  Prije čišćenja cjelokupne površine, potrebno je prethodno izvesti pokusno čišćenje na površini određenoj za tu svrhu i to uvijek s maksimalnim oprezom. Sjajna mjesta koja su rezultat probnog čišćenja više nije moguće ukloniti.

  Certifikat

  Ispitivanje otpornosti na sredstva za dezinfekciju:
  - otpornost na vodene dezinficijense

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2.
  Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(l), 200 g/l; >50 g/l.

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Poliakrilna/policinilacetatna disperzija, mineralna punila, voda, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervansi (Metil- Benzizotiazolinon)

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija