• facebook

Capadecor VarioPutz

Višebojni, mat unutarnji premaz s pahuljicama (chips), namijenjen za nanošenje valjkom ili špricanjem.

  Primjena

  Višebojni premaz za unutarnje zidove, velike otpornosti na habanje. Izvanredno prikladan za premazivanje unutarnjih površina u uredima, predulazima, hodnicima, stubištima, prijeminim i stambenim prostorima itd.

  Osobine materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala i plastifikatora
  • ekonomično nanošenje valjkom ili špricanjem
  • velika sposobnost čišćenja
  • podnosi mehanička opterećenja
  • dobro podnosi dotjerivanje i popravljanje
  • negoriv prema normi DIN 4102, A2

  Baza materijala

  Disperzija umjetne smole. Transparentno vezivo sa čipsom u boji.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  12,5 kg

  Nijanse

  Napomena: za svaki tip VarioPutz Design potrebno je prethodno nanijeti tonirani Putzgrund. Odgovarajući ton Putzgrunda je moguće vidjeti na ColorExpress mašinama - kolekcija "CD VarioPutz".

  Kolekcija: Broj nijanse
  Putzgrund:
  VarioPutz Nr. 13 VP Nr. 13
  VarioPutz Nr. 14 VP Nr. 14
  VarioPutz Nr. 19 VP Nr. 19
  VarioPutz Nr. 21 VP Nr. 21
  VarioPutz Nr. 23 VP Nr. 23
  VarioPutz Nr. 25 VP Nr. 25
  VarioPutz Nr. 27 VP Nr. 27
  VarioPutz Nr. 29 VP Nr. 29
  VarioPutz Nr. 30 VP Nr. 30
  VarioPutz Nr. 31* VP Nr. 31
  VarioPutz Nr. 32* VP Nr. 32
  VarioPutz Nr. 35* VP Nr. 35
  VarioPutz Nr. 41* VP Nr. 41
  VarioPutz Nr. 49* VP Nr. 49
  VarioPutz Nr. 51* VP Nr. 51
  VarioPutz Nr. 53 VP Nr. 53
  VarioPutz Nr. 55 VP Nr. 55

  *sa glimerima. Efekt je jedino primjetan pri direktnom svjetlu.
  Toniranjem prema Caparol 3D System ton karti može doći do odstupanja u nijansi sa direktnim utjecajem na vizualni efekt završnog sloja.  

  Stepen sjaja

  Mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Načetu ambalažu čuvati čvrsto zatvorenu.

  Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

  sd-vrijednost: ca. 0,10 m

  Dopunski proizvodi

  Caparol Putzgrund 610

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Strukturirane podloge:
  Podloge s grubim vlaknima odnosno pletiva od staklenih vlakana koja čvrsto drže kao i lako do srednje strukturirane žbuke se nakon međupremazivanja s Caparol-Putzgrund mogu obraditi s Capadecor-VarioPutz žbukom. Pritom paziti da se u podlozi ne primijete razlike u strukturi. Eventualno može biti potrebno 2 puta premazati s Capadecor-VarioPutz.

  Žbuke grupe PII i PIII:
  Nanijeti pokrivni sloj s Caparol-Putzgrund na čvrstim, normalno upojnim podlogama. Na grubo poroznim upojnim žbukama temeljni premaz s OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF, a potom kao međupremaz Putzgrund.

  Gipsane i gotove žbuke grupe PIV:
  Gips žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odprašiti, temeljni premaz s Caparol-Tiefgrund TB ili AmphiSilan-Putzfestiger. Normalno upojne površine grundirati s Caparol-Putzgrund.

  Gips ploče:
  Normalno upojne površine grundirati s Caparol-Putzgrund.

  Gips-kartonske ploče:
  Popravljana mjesta obrusiti. Meka i obrušena mjesta učvrstiti s Caparol-Tiefgrund TB ili AmphiSilan-Putzfestiger. Normalno upojne površine grundirati s Caparol-Putzgrund. Kod ploča s vodotopivim tvarima koje puštaju boju temeljni premaz s Caparol-AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS-upute br. 12, dio 2.

  Beton:
  Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i supstance koje izazivaju brašnjavost i osipanje odstraniti. Normalno upojne površine grundirati s Caparol-Putzgrund.

  Nenosivi premazi:
  Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili žbuka od umjetnih smola odstraniti. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno postaju brašnaste temeljni premaz s OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF.

  Površine koje je napala plijesan:
  Plijesan odnosno gljivice mehanički ukloniti četkanjem, struganjem ili grebanjem. Površine proprati sredstvom Capatox i pustiti da se dobro osuše.

  Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
  Prljavštine od nikotina kao i od čađi ili masne mrlje isprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje koje odmašćuje i pustiti da se osuše. Osušene mrlje od vode očistiti četkanjem. Izolirajući temeljni premaz s Caparol-AquaSperrgrund (tehničke informacije br. 384).

  Manji nedostaci:
  Nakon odgovarajuće pripreme popraviti s Caparol-Akkordspachtel prema propisu o obradi i grundirati.

  Način primjene

  Valjkom ili odgovarajućim uređajem za nanošenje špricanjem pod visokim pritiskom.

  Sistem nanošenja

  Međupremaz:
  Nanijeti pokrivni, ravnomjerni sloj Caparol-Putzgrund, koji je tonom usklađen s izabranom nijansom VarioPutz (vidjeti pregled nijansi). Na slabo upojnim odnsono kontrastnim podlogama ponekad je potrebno 2 puta napraviti međupremaz. Premazi koji nisu punjeni kvarcom su neprikladni.

  Nanošenje valjkom:
  VarioPutz promiješati mješalicom koja se polako vrti, te potom prikladnim valjcima, nerazrjeđeno mokro na mokro zasićeno i ravnomjerno razvaljati (valjcima temeljito premazati) i razdijeliti uzduž i poprijeko. Nakon što se dobro izvjetri obrisati mekom četkom (npr. ovalnom četkom). Vrijeme provjetravanja se određuje prema uvjetima na objektu i iznosi ca. 10-30 minuta. Premazivanje unutarnjih kutova kao i građevnih elemenata drugih proizvođača se na idealan način obavlja valjkom.

  Nanošenje špricanjem:
  VarioPutz promiješati mješalicom koja se polako okreće, te zatim prikladnim uređajem za špricanje nerazrjeđeno, laganim kružnim pokretima nanijeti, bez naknadnog dorađivanja.

  Potrošnja

  Nanošenje valjkom: min. 400 g/m2, točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.
  Nanošenje špricanjem: ovisno o hrapavosti podloge ca. 800-1100 g/m2, točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +8 °C za podlogu i zrak, pri relativnoj vlažnosti zraka ispod 65%.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 6 –8 sati suho po površini. Potpuno osušeno i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se ta vremena produljuju.

  Alat

  Dužinq dlake na valjcima bi trebala iznositi između 12 i 16 mm (npr. Rotaplast Rotastreif 13 ili Triplegold 12).
  Prikladni uređaji za špricanje: Hopper pištolj, mlaznica: 4–5 mm, pritisak zraka: 2,5 –3,5 bara.

  Čišćenje alata

  Alat odmah nakon upotrebe očistiti vodom.

  Napomena

  Radi izbjegavanja vidljivih spojeva slojeva i odstupanja u nijansi na velikim površinama nanijeti VarioPutz u jednom prolazu, a za obradu koristiti materijal iste šarže. 
  Kod primjene sredstva Caparol-Tiefgrund TB za unutarnje prostore može doći do pojave tipičnog mirisa otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primjenjivati sredstvo bez aromata i slabog mirisa AmphiSilan-Putzfestiger.

  Certifikat

  • Negorivo, A2 prema DIN 4102

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(a): 30 g/l; < 1 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Disperzija akrilne smole, pigmenti u bojama, mineralna punila, voda, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzizotiazolinon).

  Tehnička podrška

  Sve podloge koje se javljaju u praksi i njihova stručna obrada premazivanjem nisu mogle biti obrađene u ovom napisu.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, potrebno je zatražiti informacije od nas ili naših vanjskih saradnika, koji će Vam dati potrebne odgovore. Rado ćemo Vam pružiti detaljne savjete vezano uz objekt na kojemu radite.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba