• facebook

CapaTherm Beton Schutzbeschichtung Color innen W

Završni mat premaz koji se razrjeđuje vodom, slabog mirisa, bogat krutim tvarima, za CAPATHERM® sustave za zaštitu betona od požara.

  Primjena

  Specijalni premaz koji se razrjeđuje vodom i koji se primjenjuje kao završni premaz za CAPATHERM® sustave za zaštitu betona od požara na bazi vode kod unutarnjih radova, na prethodno premazanim konstrukcijama.

  Baza materijala

  Specijalna silikonska smola i disperzija od čistog akrilata.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  25 kg

  Nijanse

  Bijela, pastelni tonovi, RAL nijanse.

  Stepen sjaja

  Mat

  Skladištenje

  Čuvati dobro zatvoreno u originalnoj ambalaži na dobro prozračenom, suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Neotvoreno, u originalnoj ambalaži, kod min. 5 °C do max. 30 °C, min. 12 mjeseci.

  Gustina

  ca. 1,5 kg/l

  Viskozitet

  Pripremljeno za nanošenje.

  Prikladne podloge

  Podloga mora biti suha, bez prašine, prljavštine, masnoća, voska.

  Podloge

  Konstrukcije prethodno premazane sa CAPATHERM® sustavima za zaštitu betona od požara W.

  Priprema materijala

  Obratiti pažnju na ÖNORM B 2230/dio 4.
  Prije upotrebe temeljito promiješati! Nanositi kistom, valjkom, airless špricanjem. Razrjeđivanje obično nije potrebno. Valjkom se postižu manje debljine sloja.

  Način primjene

  Kistom, valjkom, Airless nanošenjem. Vidjeti uputu Preporuke za Airless obradu materijala za zaštitu
  od požara CAPATHERM®.

  Razrjeđivanje

  Vodom, po potrebi max. 10%.

  Potrošnja

  ca. 200-250 g/m² po nanosu na glatkoj podlozi.

  Uslovi pri nanošenju

  Ne raditi na temperaturi objekta /prostora ispod 5 0C.

  Vrijeme sušenja

  Površinski suho nakon ca. 4 – 6 sati, nakon ca. 4 – 6 sati može se premazivati, potpuno osušeno nakon ca. 72 sata. Svojstva sušenja se odnose na temperaturu od + 20 °C i relativnu vlažnost zraka od 65 %.
  CAPATHERM® Beton Schutzbeschichtung Color innen W se smije nanositi najranije 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja za zaštitu od požara. Pri nižim temperaturama i povećanoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produžuje.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe vodom.

  Nanošenje Airless-om

  Dizna: 0,031
  Pritisak: 150 bara
  Ugao špricanja: 50°
  Razrjeđivanje: max. 5 %.

  Napomena

  CAPATHERM® Beton Schutzbeschichtung Color innen W se nanosi u jednom prolazu. Količina koja se nanosi ne smije biti manja od 150 g/m2. Pri izvođenju radova poštivati opće propise za sigurnost i rad za premazne materijale. (Ne udisati maglicu – aerosol). Osigurati dobro prozračivanje. Nakon što se osuši, CAPATHERM® Beton Schutzbeschichtung Color innen W je bez mirisa i ne sadržava nikakve štetne sastojke. CAPATHERM® Beton Schutzbeschichtung Color innen W je samogasivi zaštitni lak. Primjena drugih zaštitnih lakova ili nepridržavanje propisanih količina za nanošenje nije dopuštena, jer to može utjecati na zaštitno djelovanje protiv požara.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S
  OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one
  lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne
  odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i
  sam proizvod.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  Kat. (A/i): 140 g/l; maks. 20 g/l

  Ostali podaci

  Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 08 01 12
  Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu.
  Sigurnosno-tehnički list: Dostupan na internetskoj stranici www.caparol.ba ili na upit
  Namjena: Samo za profesionalnu namjenu.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija