• facebook
Proizvodi | Capatherm protupožarna z... | Grundiranje | CapaTherm Stahl KO-Schut...

CapaTherm Stahl KO-Schutzgrund LM

Jednokomponentni bezolovni premaz namijenjen za grundiranje i zaštitu od hrđe, koji sadrži otapala, brzo se suši i odlično veže na željeznim i čeličnim podlogama.

  Primjena

  CAPATHERM® Stahl KO-Schutzgrund LM se primjenjuje kao temeljni premaz za zaštitu od korozije na željeznim i čeličnim podlogama koje se kasnije premazuju sa CAPATHERM® Stahl Daemmschichtbildner aussen LM i CAPATHERM®Stahl Daemmschichtbildner innen LM.
  "Sredstvo za grundiranje preko kojeg se može variti".

  Osobine materijala

  • neškodljiv za okoliš
  • jednokomponentni temeljni premaz
  • bez olova.
  • zadovoljava HOS smjernice

  Baza materijala

  Specijalno modificirano vezivo za zaštitu od korozije.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  5 l i 20 l

  Nijanse

  Rotbraun.
  Nijansiranje nije dozvoljeno.

  Skladištenje

  Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži, godinu dana.

  Gustina

  1,3 kg/l

  Udio čvrste tvari

  50%

  Debljina suhog filma

  50 - 60 µm

  Viskozitet

  Pripremljen za obradu.

  Priprema podloge

  Bez prašine, masnoća, voska, hrđe ili dijelova koji otpadaju, skidanje hrđe sačmarenjem Sa 2 ½, Manje jako opterećenim površinama se hrđa može odstraniti i ručno St 3. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Pocinčane odnosno čelične konstrukcije prethodno obrađene bojama koje sadrže cinkovu prašinu se moraju grundirati sa CAPATHERM® Stahl PHOSPHATGRUND 2 K LM, dvokomponentni (vidjeti tehnički informaciju proizvoda).

  Priprema materijala

  Prije upotrebe temeljno promiješati.
  Obratiti pažnju na DIN EN ISO 12944 osobito dio 3, 4, 7 ÖNORM B 2230 / dio 4.

  Način primjene

  Kistom, valjkom, špricanjem, Airless nanošenjem.
  Kod nanošenja valjkom postižu se manje debljine sloja.

  Razrjeđivanje

  Sa CAPATHERM Verdünnung 01.

  • Kod nanošenja kistom i valjkom - sa ca. 5 % CAPATHERM Verdünnung 01
  • Zračno špricanje ca. 10 % CAPATHERM Verdünnung 01
  • Airlesss nanošenje - nerazrjeđeno

  Debljina sloja

  CAPATHERM® Stahl KO-Schutzgrund LM se nanosi u jednom ili dva prolaza. Nanešena količina u jednom prolazu ne smije biti manja od 200 g/m². Kod izvođenja radova pridržavati se opštih propisa o sigurnosti u radu za premazne materijale (ne udisati aerosol – maglicu). Kod unutarnjih radova osigurati dobro prozračivanje.

  Sistem nanošenja

  Ovisno o opterećenju potrebno je nanijeti do dva temeljna premaza.

  Potrošnja

  150 – 200 g/m².

  Uslovi pri nanošenju

  Ne smije se raditi na temperaturi ispod +5 °C, ne iznad max. +50 °C a relativna vlaga zraka ne smije biti veća od 80%.

  Vrijeme sušenja

  Suho na prašinu nakon ca. 30 min, otporno na dodir nakon ca. 60 min, može se obrađivati nakon 24 sata. Svojstva sušenja se odnose na temperaturu od +20°C i relativnu vlažnost zraka od 65%. Niže temperature i veća vlažnost zraka produžuje vrijeme sušenja.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe sa CAPATHERM Verdünnung 01

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Zapaljivo. Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. Nadražuje kožu. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Spriječiti dodir s kožom i očima. U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu). Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša. 
  Detaljnije informacije: Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(i), 500 g/l: maks. 500 g/l

  Ostali podaci

  Šifra otpada; 55 502 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 08 01 12
  Klasa ugroženosti voda: WGK 2, zagađuje vodu
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba
  Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba