Capatect KD-Buntsteinputz

Žbuka za područje podnožja vezana umjetnom smolom sa obojenim, premazanim zrnom za dekorativne premaze otporne na habanje.
caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/166222/051384_Capatect_kd_buntsteinputz_25kg_SI.png

Primjena

Za dekorativne vanjske premaze podnožja fasada, stubova, foajea, okvira vrata i prozora, kao i za unutarnje dekorativne premaze.

Osobine materijala

  • otpornost na grebanje i udarce
  • postojanost na svjetlost
  • otpornost na atmosferilije
  • ne propušta udare kiše
  • velika elastičnost
  • propustnost vode i CO2
  • mala sklonost prljanju

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg kanta

Nijanse


Image 2 (061693_KD-Buntsteinputz1_BA.jpg)Image 3 (061694_KD-Buntsteinputz2_BA.jpg)Image 4 (061695_KD-Buntsteinputz3_BA.jpg)Image 5 (061696_KD-Buntsteinputz4_BA.jpg)
PazifikblauBalsaltgrauDolomitbraunGranitschwarz

Image 6 (061697_KD-Buntsteinputz5_BA.jpg)Image 7 (061698_KD-Buntsteinputz6_BA.jpg)Image 8 (061699_KD-Buntsteinputz7_BA.jpg)Image 9 (061700_KD-Buntsteinputz8_BA.jpg)
SchiefergrauMarmorbraunBergbraunKlinkerrot

Image 10 (061701_KD-Buntsteinputz9_BA.jpg)Image 11 (061702_KD-Buntsteinputz10_BA.jpg)Image 12 (061703_KD-Buntsteinputz11_BA.jpg)Image 2 (061693_KD-Buntsteinputz1_BA.jpg)
KaffeebraunSteingrauIslandgrünPazifikblau

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, uskladištivo 12 mj.

Gustina

1800 kg/m³

Čvrstoća prijanjanja

>= 0,3 MPa

Koeficijent apsorpcije vode

W2

Konzistencija

pastozna

Propustljivost vode (w-vrijednost)

V2

Prikladne podloge

Vidjeti dio "Namjena”. Na podnožjima se Capatect KD-Buntsteinputz smije nanositi samo na cementne žbuke ili na armirane slojeve Capatect izolacijskog sustava.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, nosiva, suha, bez onečišćenja i tvari koje razdvajaju.
Nove žbuke u podlozi ostaviti najmanje 3 do 4 sedmice da se prosuše. Kod primjene u Capatect izolacijskom sustavu armirni sloj mora biti dobro vezan i suh.
Grundiranje:
Za Capatect KD-Buntsteinputz je uvijek potrebno grundiranje te se iz tog razloga nanosi Capatect Putzgrund, u nijansi približnoj završnom sloju, najbolje valjkom. Grundirani sloj mora biti suh.

Priprema materijala

Capatect KD-Buntsteinputz je pripremljen za obradu i treba ga samo kratko promiješati.
Pri toplom vremenu moguće je regulirati konzistenciju dodavanjem malih količina vode.

Način primjene

Kao temeljni premaz Capatect Putzgrund treba nanositi u približno istoj nijansi boje kao što je žbuka. Nakon sušenja od ca. 12 sati može se nanijeti strukturna žbuka Capatect KD-Buntsteinputz.

Sistem nanošenja

Capatect KD Buntsteinputz žlicom od nehrđajućeg čelika nanijeti cijelom površinom i razvući na veličinu zrna i odmah potom čeličnom žlicom ravnomjerno zagladiti.
Radi sprječavanja vidljivih nastavaka mora se na svakom položaju na skeli postaviti dovoljan broj radnika i kontinuirano raditi metodom mokro na mokro. Uvijek bez prekida omalterisati čitave površine ili dijelove fasade koji predstavljaju cjelinu.
Primjenom prirodnih sirovina moguće su neznatne oscilacije u nijansi boje te se stoga mora na dijelovima koji predstavljaju cjelinu upotrebljavati samo materijal sa istim proizvodnim brojem ili se materijal s različitim proizvodnim brojevima mora međusobno izmiješati.

Potrošnja

Capatect Bundsteinputz: ca. 5,5 kg/m2
Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, tačnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).

Uslovi pri nanošenju

Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza.
Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je Capatect KD-Buntsteinputz nakon 24 sata površinski suh.
Potpuno osušen nakon 2 do 3 dana i može se opteretiti i premazivati.
Žbuka se suši fizikalnim putem, tj. tvorbom filma disperzije i isparavanjem vode.
Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Valja imati u vidu da su zbog ponašanja podloge glede upojnosti, njene vrste i strukture, kao i pojedinačnih premaza, uticaja okoline i uslova osvjetljenja, te zbog neznatnih odstupanja do kojih dolazi zbog oscilacija pri dobavi sirovina, moguće sićušne pukotine odnosno rupice.
Prilikom nanošenja može doći do pojave svjetlijih, sjenovitih mjesta, odn. neujednačenosti.
Odstupanja u nijansi boje uvjetovana navedenim razlozima ne mogu biti temelj za odštetne zahtjeve odnosno reklamacije.
Radi sprječavanja djelovanja kiše tokom faze sušenja treba objekt zaštititi ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunčevog zračenja preporučujemo da se fasada zaštiti prekrivanjem folijom.
Capatect KD-Buntsteinputz nije prikladan za vodoravne površine na kojima zaostaje voda.
Okolinu površina koje se premazuje, a posebno staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal) treba prekriti. Onečišćenja se mora odmah isprati s puno vode. Ne smije se čekati da se osuši.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s hemikalijama. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodnotlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Techničke informacije