Capatect-Buntstein-Sockelputz 691

Žbuka sa zrncima u boji za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Za obradu gotova šarena žbuka na bazi čistog akrilata sa granulatom prirodnog kamena usklađene boje.
Može se primijeniti kao žbuka za podnožja, npr.:
 • u spoju sa Capatect WDVS sustavima za toplinsku izolaciju ili Capatect VHF sustavima
 • na betonu, nepremazanom, na donjim žbukama iz grupe mortova P II + III prema DIN V 18550,
 • na gipskartonskim pločama ili donjim žbukama iz grupe mortova P IV + V

Osobine materijala

 • otpornost na atmosferilije i pranje prema VOB, C – DIN 18363
 • čvrsto vezanje za podlogu i otpornost na udarce
 • propusnost vodenih para
 • razrjeđuje se vodom
 • lagana obrada
 • otpornost na habanje i čišćenje
 • vezivna osnova: čisti akrilat
 • strukturna zrnca iz koloritnog kvarcnog granulata
 • gradacija kombinacije veziva i granulata postojane na svjetlu

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg kanta

Nijanse

01 grau, 02 irischgrün, 03 flintrot, 04 anthrazit, 05 vesuvgrau, 06 rosatoquarz, 07 kieselgrau, 08 kieselbunt

Stepen sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu bez opasnosti od smrzavanja. 
Zaštititi od direktnog sunca.

Maksimalna veličina zrna

2,0 mm

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

na Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190: sd < 0,6 m

Gustoća osušenog maltera

ca. 1,5 kg/dm3

Koeficijent apsorpcije vode

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5) – DIN 52617

Konzistencija

pastös

Struktura

Zrnata struktura prirodnog kamena

Proizvod br.

691

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Kod starijih temeljnih žbuka može u nekim slučajevima biti potrebno grundiranje radi učvršćivanja podloge ili grundiranje sa specijalnim sredstvom protiv jakog upijanja vode u podlogu nakon nanošenja žbuke.
Nove temeljne žbuke ostaviti da se stvrdnjavaju najmanje 2 – 4 sedmice. Kod primjene na podnožjima Capatect povezanih sustava za toplinsku izolaciju mora armirni sloj biti suh i dobro vezati.

Način primjene

Šarenu žbuku nanijeti gletericom od nehrđajućeg čelika po cijeloj površini na osušeni temeljni premaz, razvući na veličinu zrna i zagladiti. Paziti da se materijal nanosi ravnomjerno i izbjegavati preklapanja. Preporučuje se, nakon što se počne lagano sušiti, dodatno zagladiti gletericom od nehrđajućeg čelika.
Zbog primjene prirodnih granulata su moguća neznatna odstupanja u nijansi. Zato se na povezanim površinama mora raditi samo sa materijalom istog proizvodnog broja ili se materijal različitog proizvodnog broja mora prethodno međusobno pomiješati. Eventualno nanešene ljepljive trake se prije stvrdnjavanja moraju ukloniti.

Sistem nanošenja

Temeljni premaz
Podloga se mora grundirati Putzgrundom; ovaj proizvod se mora nijansirati prema navedenim okvirnim vrijednostima sa Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe (AVA), na ColorExpress uređaju (vidjeti tablicu) ili tvornički.
Pregled nijansiranja za temeljni premaz
Nijansiranje proizvoda Putzgrund kao temeljnog premaza
AVA Buntsteinputz Potrebno dodati u ml/25 kg Putzgrund
01 grau 02 irischgrün 03 flintrot 04 anthrazit 05 vesuvgrau 06 rosatoquarz 07 kieselgrau 08 kieselbunt
schwarz 877 1010 812 4570 538 2031 760 1150
ocker 222 1750 3256 202 92 784 61 1180
rotbraun 20 6954 101 23 530
grün 74 210
ColorExpress kolekcija Capatect 691 Capatect 691 samo tvornički nijansiran samo tvornički nijansiran Capatect 691 Capatect 691 Capatect 691 Capatect 691

Potrošnja

Ca. 5,0 kg/m2

Uslovi pri nanošenju

Tokom obrade i u fazi sušenja temperatura okoline i podloge ne smije biti ispod +5 0C i iznad +30 0C.
Ne raditi na direktnom suncu, po jakom vjetru, magli ili velikoj vlažnosti zraka.
U vezi s tim pogledati uputu Žbukanje po visokim i niskim temperaturama njemačkog saveza za štukature.

Vrijeme sušenja

Za zaštitu od uticaja kiše tokom faze sušenja radnu površinu po potrebi zastrti ceradama.
Kod umjerenih vremenskih uvslova je žbuka nakon 3-4 dana suha po površini i opteretiva, potpuno suha je nakon 6-8 dana.

Žbuka se suši fizikalno, tj. stvaranjem filma disperzije i isparivanjem vlage te je stoga sušenje dulže u hladnim godišnjim razdobljima.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Priprema materijala

Sadržaj spremnika temeljno promiješati mješalicom koja se sporo okreće. Za regulaciju konzistencije se može razrijediti dodatkom male količine vode – najviše 2 % vode.

Napomena

Žbuka Capatect-Buntstein-Sockelputz nije prikladna za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Pri upotrebi i izvedbi obrati pridržavati se norme DIN 18363 (VOB, C).

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Nakon dodira s očima odmah isprati vodom. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, vode ili plodno tlo.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF02

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Techničke informacije