Capatect Sanierputz Rapid

Gotova zamiješana, hidrofobna mineralna žbuka za saniranje za vlažne i/ili zidove u kojima ima soli, za postizanje suhih zidnih površina bez izboja, vani i unutra. Funkcija žbuke Capatect Sanierputz Rapid se ne zasniva na suhoj izradi zida već se postiže brižljivo usklađenim svojstvima materijala. Time se zona ishlapljivanja s površine žbuke kao kod uobičajenih žbuka premješta u Capatect Sanierputz Rapid. Na taj način se kristali soli talože u strukturi fuga, a vlaga u zidu na površinu žbuke.

- Capatect Sanierputzsystem Rapid sustav žbuka za saniranje za suhe površine od žbuke bez izboja – cvjetanja
- Za brzu i laku ručnu kao i strojnu obradu prema normi ÖNORM B 3345 i normi ÖNORM EN 998-1.
- Certificiran u skladu WTA smjernica.
- Osnova vezivnog sredstva: vapno/cement s lakim mineralnim dodacima
- Otpornost na smrzavanje i otpljene soli
- Veliki sadržaj zračnih pora
- Vrlo mala kapilarna vodljivost
- Velika propusnost vodenih para
- Velika sposobnost odbijanja vode
- Velika otpornost na vremenske utjecaje

Techničke informacije

Sigurnosni list