• facebook
Proizvodi | Capatect žbuke i mase za... | Sanirne žbuke | Capatect Porengrundputz

Capatect Porengrundputz

Gotova zamiješana, hidrofobna mineralna temeljna žbuka koja se koristi kao tampon sloj za otopljene soli, posebno prilagođena za Capatect sistem žbuka za saniranje Rapid. Temeljna žbuka s velikim sadržajem pora za taloženje soli koje se nalaze u materijalu od kojega je izrađen zid. Žbuka za izravnavanje neravnina na zidovima.

- Temeljna žbuka za skupljanje (akumuliranje) soli u Capatect sustavu žbuka za saniranje.
- Odgovara normi ÖNORM B 3345 kao i normi ÖNORM EN 998-1.
- Certificirana u skladu sa WTA smjernici.
- Osnova vezivnog sredstva: vapno / cement
- Velika propusnost vodenih para
- Veliki sadržaj zračnih pora
- Otpornost na smrzavanje i otopljene soli

    Tehnička informacija

  • Capatect_Porengrundputz_WTA.pdf
  • Sigurnosno-tehnički list

  • Sigurnosno-tehnički list