caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/183638/055307_Capatect-Tropfkantenprofil_668_00_RU.png

Capatect Tropfkantenprofil 668/00

Plastični kutni profil za spajanje, sa armirnom mrežicom u trakama i okapnim rubom.

Primjena

Namijenjen je za izvedbu okapnih rubova na prijelazu horizontalnih i vertikalnih površina u fasadnom sustavu Capatect.

Osobine materijala

  • Plastični profil sa 10 mm okapnim rubom i mrežicom na obje strane
  • Tačna obrada i podešavanje preko brtvenog priključka

Pakovanje/veličina pakovanja

Paket sa 10 kom dužine 2,50 m = 25,0 m

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od izravnog, dužeg izlaganja suncu, grijanja, te mehaničkih opterećenja. Na ravnoj podlozi, bez naprezanja.

Tehnički podaci

  • Dužina 2.50 m
  • 2 trake mrežice na Capatect-Gewebe 650, ca. 130 mm širine

Proizvod br.

668/00

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, suha, otprašena, odmaštena i bez tvari koje razdvajaju.

Način primjene

Capatect-Tropfkantenprofil se mora direktno postaviti na rubove izolacijske ploče punoplošnim lijepljenjem (ne tačkastim) prije nanošenja armirnog sloja. Nanijeti armirni sloj na rubove izolacijske ploče u širini obje mrežice, čvrsto pritisnuti i postaviti u armirni sloj.
Korisiti spojni element za tačno postavljanje te potom ukloniti višak materijala sa mrežice. Za sljedeće preklapanje, Capatect-Gewebe 650/110 se mora preklapati ca. 10 cm.

Potrošnja

1,0 m/m

Uslovi pri nanošenju

Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 5°C i iznad + 30°C  (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Odlaganje

Odlagati kao ostatke materijala prema EAK 101103 (stari materijali od staklenih vlakana) ili EAK 170704 (smjesa građevinskog i komunalnog otpada)

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije