caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/188024/056556_capatect_sockeldaemmplatte_mit_elefantenlogo_HR.png

Capatect Sockeldämmplatten

Izolacijske ploče za podnožje od ekspandiranog polistirola

Primjena

Ploča za izolaciju podnožja u Capatect povezanom sustavu za toplinsku izolaciju, koja služi i za izolaciju ispod razine zemlje.

Osobine materijala

  • reakcija na požar B1, teško zapaljive, TR 1 ne kapa
  • Euroklasa E (sukladno ÖNORM EN 13501-1)
  • nema primjesa plinova koji sadrže floroklorougljikovodik, halogenirani floroklorougljikovodik i halogenirani florougljikovodik 
  • ima sposobnost difuzije vodene pare
  • bez formaldehida

Pakovanje/veličina pakovanja

Format ploča: 100 x 50 cm

Skladištenje

Na suhom, ravnom, zaštićeno od vlage; ne smiju se duže vrijeme nezaštićene izlagati djelovanju UV zraka.

Tehnički podaci

  • paropropusnost: μ = 40/100

Toplotna provodljivost

0,035 W/(m · K)

Proizvod br.

Art.-br.:DebljinaPakiranjeArt.-br.:DebljinaPakiranje
257200012 cm12,5 m20819000110 cm2,5 m2
581100013 cm8,0 m22574000112 cm2,0 m2
581200014 cm6,0 m22575000114 cm1,5 m2
581300015 cm5,0 m21993000116 cm1,5 m2
581400016 cm4,0 m21994000118 cm1,0 m2
257300017 cm3,5 m21995000120 cm1,0 m2
581500018 cm3,0 m21995002222 cm1,0 m2
1995 00019 cm2,5 m2

Prikladne podloge

  • mineralne podloge koje su jednake kao kod novoizgrađenih objekata
  • čvrste nosive mineralne stare žbuke
  • nosivi, mineralni stari premazi ili stari slojevi
  • druge nosive, mineralne, ravne, upojne podloge

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, nosiva, bez onečišćenja i tvari koje potiču odvajanje. Valja odstraniti ostatke od zidanja. Oštećene, mineralne premaze koji se ljušte ili strukturnu žbuku maksimalno odstraniti. Šuplja mjesta u žbuci obiti i prikladnim ih materijalom ponovo ožbukati tako da se izravnaju sa ostalom površinom. Mineralne površine koje se brašnaju i osipaju treba najtemeljitije očistiti sve do čvrste i nosive površine i grundirati ih temeljnim premazom Primalon Tiefgrund LF.
U slučaju dvojbe, napraviti s predviđenom masom za lijepljenje ispitivanje prionjivosti pokusom otkidanja (premazati armirni sloj i otrgnuti nakon odgovarajućeg vremena sušenja) ili se za savjet obratiti našoj tehničkoj službi.

Način primjene

Lijepljenje
Masu za lijepljenje koja pripada izolacijskom sustavu nanijeti na stražnju stranu izolacijskih ploča (po rubu nanijeti okolo naokolo traku širine ca. 6 cm, a na sredinu ploče 3 hrpe ljepila veličine dlana). Količinu nanešenog ljepila i visinu nanosa treba odgovarajuće prilagođavati prema tolerancijama podloge, tako da se postigne 40 %-tna lijepljena kontaktna površina. Neravnine do +/- 1 cm može se izjednačiti u sloju lijepljenja.

Strojno lijepljenje
Masu za lijepljenje koja pripada sustavu može se nanijeti primjenom strojne tehnike Capatect Maschinentechnik Opus I (+) na izolacijske ploče (po rubu nanijeti ljepilo okolo naokolo i u obliku slova "W" po sredini ploče, tako da se postigne 40 %-tna kontaktna površina) ili na podlogu. Nakon nanošenja na podlogu ljepilo treba pročešljati nazubljenom lopaticom. Veličina zubaca orijentira se prema neravninama podloge koje valja izjednačiti, tako da se minimalno postigne 40 %-tna kontaktna površina. Da bi se izbjeglo stvaranje "korice", smije se nanijeti samo onoliko ljepila, koliko se izolacijskih ploča može odmah nakon toga postaviti na lijepljenu površinu.

Postavljanje
Povezane izolacijske ploče koje se slažu odozdo prema gore lijepe se uz lagani udarni pritisak i zatim dobro natiskuju. U spojeve ploča ne smije se stavljati masa za lijepljenje. Pri oblaganju voditi računa o poštivanju horizontale i vertikale. Fuge 5 mm nisu dopuštene.

Pričvršćivanje (tiplanje)
Iznad gornjeg ruba terena potrebno je učvršćenje pričvrsnicama (tiplama). Učvršćivanje je u jednakoj mjeri dopušteno prema shemama u obliku slova "T" i "W", a mora se sastojati od najmanje 6, a najviše 12 pričvrsnica po m2. Za točan broj pričvrsnica uzeti u obzir odredbe norme ÖNORM B 6400 . Izolacijske ploče EPS-P od ekspandirane polistirolne pjene mogu se pričvrstiti u ravnini s površinom, a ploče od 8 cm debljine nadalje upušteno.

Brušenje
Prije armiranja se fasadu mora prebrusiti po čitavoj površini kako bi se izravnalo spojeve ploča. Prašinu nakon brušenja treba ukloniti.

Armirni sloj
Nanošenje armirnog sloja vrši se pomoću mase za armiranje koja pripada sustavu.

Grundiranje
Prije nanošenja strukturne žbuke potreban je temeljni premaz sredstvom Capatect Putzgrund.
Izuzetak: armiranje sa Capatect CarbonSpachtel.

Završna žbuka
Nanošenje završne žbuke izvodi se, ovisno o strukturi, završnom žbukom koja pripada sustavu.
Načelno vrijede i upute za primjenu Capatect izolacijskih kombiniranih sustava i pribora.

Potrošnja

1 m2/m2

Uslovi pri nanošenju

Tokom postavljanja i u fazi sušenja ne smije temperatura okoline i podloge pasti ispod +5 °C

Napomena

Ne smije doći u dodir sa aromatskim otapalima.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije