• facebook
Proizvodi | Capatect žbuke i mase za... | Ostali proizvodi | Capatect PU-Montageklebe...

Capatect PU-Montagekleber

Vodootporno 1-komponentno ljepilo na bazi poliuretana, gotovo pripremljeno za upotrebu, koje brzo postiže prianjanje, ne sadrži otapala i stvrdnjava se na vlazi te posjeduje ekstremnu stabilnost i visok stepen adhezivnosti.

  Primjena

  Za izradu nosive podloge i/ili za lijepljenje izolacijskih fasadnih ploča Capatect, specijalno na metalnim podlogama odnosno brtvenim folijama.

  Osobine materijala

  • vodootporno
  • visok stupanj adhezivnosti
  • visok stupanj stabilnosti
  • tvrdoća po Shore A: DIN 53505 18-20
  • stupnjevanje lijepljenog spoja: D4
  • promjena volumena: maks. 10 %
  • prekidno istezanje prema DIN 52455-NWT-2-A1: 300 %
  • prekidno opterećenje prema DIN 52455-NWT-2-A1: 0,35 N/mm²
  • tolerancija prema premazu: da
  • termička postojanost (u stvrdnutom stanju): ): -40 °C do +120 °C

  Pakovanje/veličina pakovanja

  300 ml kartuša

  Nijanse

  Svijetlo bež

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, 9 mjeseci.

  Otpor prema toplotnoj deformaciji

  dopuštena ukupna deformacija fuge: 25 %

  Konzistencija

  pastozno

  Stvrdnjavanje

  Vrijeme stvaranja korice (u normalnoj klimi 23/50): 5 – 10 min.

  Dinamički modul elastičnosti

  E-modul-100 prema DIN 52455-NWT-2-A1-100: 0,20 N/mm²

  Dopunski proizvodi

  Capatect Zahnspachtel für PU-Montagekleber
  Sa ovom specijalnom plastičnom lopaticom sa ukošenim zupcima postiže se optimalna debljina sloja pri nanošenju ljepila Capatect PU-Montagekleber za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča Capatect, specijalno na metalnim podlogama odnosno brtvenim folijama. 

  Synthesa Universalreiniger
  Visoko koncentrirano i vrlo djelotvorno sredstvo za čišćenje namijenjeno za uklanjanje tvrdokornih naslaga, poput primjerice masnoća, ulja, dizel goriva i ostataka politure.
  Preporučeni omjer mješanja ca. 1:60

  Prikladne podloge

  • metal
  • lim
  • aluminijski lim
  • pocinčani lim
  • krovne i brtvene trake
  • elastomerne bitumenske trake
  • brtvene folije za prozore
  • brtvene trake za prozore
  • izolacijske ploče od EPS-a

  Priprema podloge

  Podloga mora biti ravna, suha, bez prašine i masnoća te ne smije sadržavati nečistoće i ostatke materijala koji potiču odvajanje. Specijalno se podloge od metala, lima i folije radi poboljšanja prianjanja moraju prije čišćenja dobro ohrapiviti brusnom tkaninom odnosno brusnim papirom. Prije nanošenja ljepila Capatect PU-Montagekleber podlogu temeljno očistiti (preporuka: Synthesa Universalreiniger).
  Općenito je potrebno izvršiti probno lijepljenje!

  Probno lijepljenje:
  Ljepilo Capatect PU-Montagekleber nanosi se nazubljenom lopaticom za poliuretansko montažno ljepilo (Zahnspachtel für PU-Montagekleber) na temeljito očišćenu podlogu (vidjeti „Priprema podloge") i još prije nego što se stvori korica dodatno se ohrapavi blanjalicom od stiropora (površina poput žbuke nanesene valjkom). Nakon jednodnevnog sušenja se na ovako pripremljenu podlogu nanosi se Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 uključujući staklenu mrežicu (min. 5 mm) i čuva od prebrzog isušivanja. Pri otkidanju staklene mrežice nakon min. 5 dana smije se samo mrežica otkinuti iz armirnog sloja.

  Sistem nanošenja

  Lijepljenje
  Ljepilo Capatect PU-Montagekleber staviti na temeljito očišćenu podlogu (vidjeti "Priprema podloge") i razdijeliti po čitavoj površini nazubljenom lopaticom za PU-Montagekleber. Izolacijske ploče Capatect odmah utisnuti u svježe ljepilo, pomaknuti ih lijevo-desno i zatim pritisnuti. Kako bi se izbjeglo stvaranje korice, na ploču je potrebno staviti samo onu količinu ljepila, kojom se ista može odmah obložiti.

  Podloga za nanošenje
  Ljepilo Capatect PU-Montagekleber nanosi se nazubljenom lopaticom na temeljito očišćenu podlogu (vidjeti "Priprema podloge") i još prije stvaranja korice dodatno se ohrapaviti blanjalicom od stiropora (površina poput žbuke nanesene valjkom).

  Nakon jednodnevnog sušenja može se na izolacijske ploče Capatect Fassadendämmplatten nanijeti ljepilo Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, po mogućnosti po čitavoj površini nosive, na ovaj način pripremljene podloge.

  Potrošnja

  ca. 1 l/mm/m²
  Stvarna potrošnja te nazubljena lopatica koju se primjenjuje (preporuka: Capatect Zahnspachtel für PU-Montagekleber) ravna se prema kakvoći podloge.

  Uslovi pri nanošenju

  Nije dopušteno nanositi ljepilo pri temperaturama nižim od + 5 °C odnosno višim od + 40°C (temperatura građevinskog objekta, materijala i zraka).

  Vrijeme sušenja

  Stvrdnjavanje (u normalnoj klimi 23/50): 7-10 mm/dan

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Nadražuje oči, dišni sustav i kožu. Može nadražiti dišni sustav. Opasnost od teških oštećenja zdravlja pri dužem izlaganju udisanjem. Ne udisati pare/aerosol. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Odložiti spremnik na za to predviđenom mjestu. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Sadrži Difenilmetan-4,4'-diizocijanat

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  Ostali podaci

  Šifra otpada; 55 907 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 08 04 09
  Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba
  Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija