caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/147096/047885_IDS_Protect_Sanierplatte_CS_Komposition_2.png

Capatect IDS Protect Sanierplatte CS

Sanacijska ploča CS za prevenciju pojave plijesni

Primjena

Mineralna sanacijska ploča CS za prevenciju pojave plijesni smanjenjem vlage na površini građevinskih elemenata u sustavu Capatect IDS Protect.

Osobine materijala

 • stabilnog formata
 • difuzivno otvorena i kapilarno aktivna
 • ne sadrži vlakna
 • regulacija vlage
 • alkalna

Nijanse

Svijetlosiva

Skladištenje

Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od vlage i dinamičkih opterećenja.
Ne bacati ili udarati.

Tehnički podaci

 • Dimenzije: 580 x 380 x 30 mm
 • Toplinska provodljivost: 0,050 W/(mK) prema DIN EN 12667
 • Tlačna čvrstoća: ≥ 200 kPa prema DIN EN 826
 • Vlačna čvrstoća: ≥ 80 kPa prema DIN EN 1607
 • Sirova gustoća: 131 - 150 kg/m³
 • Reakcija na požar: A1, negoriv prema DIN EN 13501
 • Koeficijent otpora difuziji vodene pare: µ = 3 / 7 prema DIN EN 12086

Dopunski proizvodi

IDS Meistermörtel
IDS Armierungsgewebe
IDS Thermowinkel

i ostali proizvodi koji su kompatibilni sa sustavima unutarnje izolacije, iz asortimana:
- Capadecor dekorativne tehnike 
- Capatect fasadni sustavi
- Caparol boje i lakovi
- Histolith - proizvodi za zaštitu spomenika kulture

Dimenzije

Debljina 
(mm)
Ploča / Kartonm2
po kartonu
 Na paleti m2
po paleti
30132,8612 kartona34,38
Napomena: Sanierplatte CS se isporučuje samo u kartonskom pakiranju!

Prikladne podloge

Masivne mineralne podloge (npr. žbuka, opeka, beton) kod novogradnje, nosive stare žbuke.

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, suha i nosiva. Tapete, premaze i nečistoće treba odstraniti u cijelosti. Šupljine pod žbukom treba obiti i zažbukati u ravnini s površinom. Neravnine se mogu ujednačiti sa IDS Meistermörtel.
Površine napadnute s plijesni < 0,5 m2 odstraniti uz primjenu normalnih zaštitnih mjera i osobne zaštitne opreme (rukavica, maska za lice, zaštitne naočale).
Capatox, vodena mikrobiocidna otopina, služi kao pomoć pri čišćenju površina napadnutih algama i plijesni prije premazivanja (vidjeti TI 104), a prilikom obrada potrebno je poštivati zakonske i službene propise (npr. uredbu o biomaterijalima i opasnim tvarima).
Kod napadnutih površina > 0,5 m2 radi se o rasponu od srednje do velike štete. Nakon ocjene ugroženosti treba poduzeti odgovarajuće mjere, ovisno o vrsti gljivica i trajanju sanacijskih mjera.
U slučaju nedoumice potrebno je obratiti se stručnjacima za gljivice i plijesan.
Više informacija moguće je pronaći u „Smjernicama za sanaciju površina s gljivicama i plijesni".

Uslovi pri nanošenju

Tijekom obrade i u fazi sušenja temperatura okoline i podloge ne smije biti manja od +5 °C niti veća od +30 °C.
Vezano na to, potrebno je obratiti pažnju na ATV DIN 18345, točka 3.1.3 koji se odnosi na neprikladne klimatske uvjete.

Postavljanje izolacijskih ploča

Sanacijske ploče CS premazivati po cijeloj površini nazubljenim gleterom (10-ka). Količinu sloja (visinu) morta IDS Meistermörtel koji se nanosi treba, ovisno o tolerancijama podloge, prilagođavati tako da se postigne da su ploče i podloga zalijepljene jedna za drugu po cjelokupnoj površini. Veće neravnine mogu se izjednačiti sa IDS Meistermörtel. Ploče lijepiti u povezanom sustavu odozdo prema gore i pritom ih uz lagani pritisak istodobno pomicati lijevo-desno i uroniti ca. 2 cm u masu.
Spojevi ploča se izvode spajanjem bez ljepljivog morta. Pri polaganju ploča voditi računa o vertikali i horizontali te izbjegavati nepravilnosti na spojevima ploča.
Ako ploče prije nanošenja armirnog sloja od IDS Meistermörtel i mrežice IDS Armierungsgewebe treba dodatno prebrusiti, potrebno ih je nakon brušenja otprašiti i grundirati sa Sylitol Konzentrat 111.
Dodatne upute o stručnoj obradi mogu se pronaći u brošuri „Capatect Innendämmsysteme" (sustavi za unutarnju izolaciju).

Odlaganje

Nastanak otpada sprječavati brižljivim rezanjem i daljnjom obradom. Male ostatke materijala koji usprkos tome nastanu može se zbrinuti na odlagališta razreda I prema propisima EAK 170101 (beton) ili EAK 170704 (miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata).

Odobrenje

ETA-05/0179

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije