• facebook

Capatect HolzPrimer

Disperzivni temeljni premaz koji pospješuje prianjanje na drvene podloge

  Primjena

  Disperzivni temeljni premaz koji pospješuje prianjanje na drvene podloge, a nakon kojeg slijedi primjena mineralnih ljepila (Capatect Top-Fix Kleber ili Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein) pri lijepljenju izolacijskog sustava Capatect.
  Capatect HolzPrimer se osim toga može primijeniti i kao zaštita obnovljenih drvenih površina od djelovanja atmosferilija i ugrožavanja UV zrakama. Drvo oštećeno UV svjetlošću smanjuje nosivost podloge i temeljnog premaza Capatect HolzPrimer.

  Osobine materijala

  • osnova veziva - stiroakrilat

  Pakovanje/veličina pakovanja

  Kanta 22 kg

  Nijanse

  Siva

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, uskladištivo min. godinu dana.

  Gustina

  1350 kg/m³

  Veličina zrna

  0,5 - 1 mm

  Prikladne podloge

  • Elementi od troslojnih masivnih drvenih ploča (ukrižano drvo)
  • Ploče od krupne iverice (OSB ploče)

  Priprema podloge

  Zidna oplata mora biti montirana mehaničkim spajanjem. Podloga mora biti čista, nosiva, suha, bez onečišćenja i tvari koje potiču odvajanje.

  Priprema materijala

  Ako je potrebno, podesiti s maks. 2% vode na konzistenciju podobnu za obradu.

  Sistem nanošenja

  Capatect HolzPrimer temeljito promiješati te nanijeti valjkom ili četkom u nerazrijeđenom stanju na drvenu zidnu površinu. Zatim se po čitavoj površini nakon stvrdnjavanja Capatect HolzPrimera vrši lijepljenje ljepilom Capatect Top-Fix Kleber ili Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein.

  Potrošnja

  ca. 0,2 - 0,25 kg/m²
  Stvarna potrošnja ovisi o velikom broju različitih čimbenika. Tačnu potrošnju moguće je odrediti samo na temelju premaza na probnim površinama. Navedene potrošnje temelje se na iskustvenim vrijednostima i nisu obvezujuće.

  Uslovi pri nanošenju

  Nije dopušteno nanošenje pri temperaturama nižim od + 5°C (temperatura građevinskog objekta, materijala i zraka), kao ni po jakom suncu, vjetru ili kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, niti po magli odnosno pri temperaturama ispod rosišta. Ove uvjete treba poštivati min. 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju noćnog smrzavanja!

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka premazivanje je moguće nakon 24 sata.
  Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe vodom.

  Napomena

  U trenutku premazivanja maksimalan sadržaj vlage u drvetu ne smije biti viši od 15 % .
  Capatect HolzPrimer se mora nanijeti prije nego što je drvena površina izložena atmosferskim utjecajima ili neposredno nakon toga (oštećenja drveta UV zrakama smanjuju prianjanje).

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Ovaj proizvod nije opasan pripravak u smislu Zakona o hemikalijama i stoga ne zahtijeva označavanje. Međutim, prilikom rukovanja potrebno se pridržavati uobičajenih mjera opreza i higijenskih mjera.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne
  odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i
  sam proizvod.

  Ostali podaci

  HOS: A(h) 30 g/l; 
  Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 08 01 12
  Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba ili na upit

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija