caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/166232/051394_Capatect_glasgewebe_SI.png

Capatect Glasgewebe

Alkalno otporna staklena mrežica sa otvorom oka 3,6 x 3,6

Primjena

Capatect Glasgewebe je alkalno otporna staklena mrežica otporna na pomicanje, namijenjena za izradu ojačanih armirnih slojeva u Capatect fasadnim sustavima. 
Capatect Glasgewebe se koristi također i kod obnavljanja fasada za izradu armirnih slojeva na ispucanim površinama.

Osobine materijala

  • alkalno postjana 
  • otporna na pomicanje 
  • velike čvrstoća na vlačno naprezanje 
  • bez plastifikatora 
  • otvor oka 3,6 x 3,6 
  • odobrena u sustavu sukladno ETAG 004

Pakovanje/veličina pakovanja

50 m rola (33 kom = 1.650 m2/paleta)

Skladištenje

Skladištiti zaštićeno od direktnog uticaja topline i sunčeve svjetlosti te mehaničkog opterećenja, na ravnom, u suhom i zatvorenom prostoru.

Tehnički podaci

  • površinska masa: > 145 g/m2 
  • vlačna čvrstoća > 40 N/mm

Način primjene

Armirnu masu koja pripada sustavu nanosi se u širini traka staklene mrežice Capatect Glasgewebe po čitavoj površini u otprilike 2/3 nominalne debljine sloja. Staklenu mrežicu Capatect Glasgewebe polaže se tako da nema nabora, a mrežica mora uz to na spojevima sa susjednim trakama imati preklop od najmanje 10 cm. Nakon toga potrebno je izravnati masu postupkom „mokro na mokro", kako bi se osiguralo da je mrežica u cijelosti prekrivena. Debljina sloja i tačan položaj mrežice ravna se prema određenoj primjeni.

Za otvore i niše može se primijeniti Capatect Glasgewebe soft u tri različite širine.

Pri dvoslojnom polaganju staklene mrežice mora se prvi sloj postaviti na spoj, dok se drugi sloj postavlja prema gornjem opisu.

Općenito treba poštivati naše upute o ugradnji fasadnih Capatect sustava i pribora. 

Potrošnja

1,1 m2/m2

Uslovi pri nanošenju

Tokom postavljanja i u fazi sušenja armirnog sloja, temperatura okoline i podloge ne smije pasti ispod +5 °C

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije