caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/210830/061199_capatect_gewebeanschlussleiste_3d_universal_PLUS_HR.png

Capatect Gewebeanschlussleiste 3D Universal

Samoljepljivi plastični profil za priključenje fasadnog  sustava na konstrukcije prozorskih i vratnih okvira, nepropusno za pljuskove kiše

Primjena

Kombinirani plastični profil za priključenje fasadnog izolacijskog sustava na vratne i prozorske okvire; jamči nepropusnost u slučaju pljuska i pri najvećem opterećenju (razred zahtjeva III) u tri dimenzije zahvaljujući inovativnoj "membranskoj tehnologiji”.
TPO membrana je postavljena na prednjoj strani profila i zavarena mehaničkim spojem s plastičnim dijelovima te na taj način sprječava prodor vode u unutrašnjost.

Osobine materijala

 • nema krutog spoja žbukane oplate sa ugradbenim dijelovima
 • apsorpcija gibanja u 3D (razred III) 
 • fleksibilan priključak bez vijčanog spoja 
 • čist završetak 
 • mrežica je ista kao za armiranje površina = materijal nije stran u sustavu 
 • odvojiva plastična boca s ljepljivim trakama za jednostavno pokrivanje prozora 
 • nepropusnost za pljusak prema normi DIN EN 1027, također i pri rastezanju od 3,5 mm 
 • fuge ne zahtijevaju održavanje 
 • otpornost na UV zrake 
 • nije potrebna dodatna ljepljiva traka, profilni segmenti su od termoplastične plastike podobne za reciklažu, sa ultra zavarenom staklenom mrežicom

Prednosti:

 • nepropusnost za pljusak i pri najvećem opterećenju zahvaljujući inovativnoj "membranskoj tehnologiji”
 • TPO membrana je zavarena mehaničkim spojem na plastične dijelove
 • maksimalna apsorpcija gibanja u tri dimenzije (razred III)
 • povišen okomiti segment s velikim udjelom rupica radi optimalnog ulaganja profila u armirni sloj 
 • zavareni šav mrežice je ispod perforacije okomitog segmenta, zbog toga je opasnost od pucanja na kraju okomitog segmenta profila svedena na najmanju mjeru
 • optimalno izveden odvodni segment za armirni sloj 
 • trajno fleksibilan, mehanički izveden spoj odspojive zaštitne zapornice na profilu
 • nakon odvajanja zaštitne zapornice ostaje pravilan i čist rub

Pakovanje/veličina pakovanja

2,55 dm profil (25 kom. = 63,75 dm / pakiranje)
1,55 dm profil (25 kom. = 38,75 dm / pakiranje)

Skladištenje

Proizvod se na skladištu mora držati zaštićen od ekstremnih atmosferskih uvjeta (kiše, vrućine, mraza itd.). Ako su profili smješteni ili transportirani u savijenom stanju, mogu nastati trajne deformacije, kako na staklenoj mrežici tako i na plastičnim dijelovima. Trajno izlaganje suncu dodatno doprinosi ovim deformacijama (materijal se zagrijava) te se profili oštećeni na taj način ne smiju više upotrebljavati!

Dopunski proizvodi

Capatect Primerstift:
Image 3 (061201_Capatect_Gewebeanschlussleiste_3D_Universal2_HR.png)

Služi za poboljšanje prianjanja spojnih profila, nadasve na slabo prianjajućim površinama (kao što su lakovi, lazure za drvo, praškasti premazi, plastične površine). 

Proizvod br.

Art. br.Sadržaj pakiranja
0201600012,55 dm Capatect Gewebeanschlussleiste 3D Universal
0201700011,55 dm Capatect Gewebeanschlussleiste 3D Universal

Priprema podloge

Sve podloge moraju biti ravne, suhe, bez ostataka koji smanjuju prianjanje, bez prašine i masnoća te moraju biti podobne za lijepljenje spojnih profila brtvenih traka. Prije početka montaže treba sve podloge temeljito očistiti (preporuka sredstva za čišćenje: Synthesa Universalreiniger). Kod specijalnih površina (s lakiranim odnosno praškastim premazom) treba prethodno podlogu prije nanošenja profila odgovarajuće obraditi. U slučaju nedoumica treba se obratiti isporučitelju prozora odnosno vrata.
Načelno treba izvršiti probno lijepljenje!

Proba lijepljenja prema Smjernici AP ÖAP:-a
Probu lijepljenja treba izvršiti na nekom neuočljivom mjestu na sljedeći način:
Kratak komad predviđenog spojnog profila duljine ca. 10 cm nalijepiti na konstrukciju okvira, prethodno temeljito očišćenu sredstvom Synthesa Universalreiniger, čvrsto pritisnuti i nakon ca. 10 min. odstraniti. Pritom mora doći do pucanja brtvene pjenaste trake. Pokus lijepljenja smatra se pozitivnim, ako je lijepljena kontaktna površina kontinuirana, ako je došlo do pucanja pjenaste brtvene trake, a lijepljena površi a iznosi min. 80% kontaktne površine. Ako je pokus lijepljenja ispao pozitivan, može se primijenjene profile koristiti u skladu sa obavljenom pripremom podloge.
Nije dopušteno da se ljepljiva traka izravno s podloge odvaja – to upućuje na nedostatnu zalijepljenost s podlogom. U slučaju negativnog pokusa lijepljenja (pretežno na niskoenergetskim površinama kao što su lakovi, lazure, praškasti premazi i sl.) treba podlogu prije nanošenja priključnih profila prethodno obraditi sredstvom Capatect Primersift. Nakon dostatnog odzračivanja treba nanovo provesti pokus lijepljenja. Nakon pokusa lijepljenja treba ostatke pjenaste trake opet potpuno ukloniti.
Ako se usprkos gore navedenoj pripremi podloge ne postigne primjereno nosiva podloga, može se primjenom spojnog profila s mrežicom Capatect Gewebeanschlussleiste 3D izvesti trodimenzionalno rješenje priključka, nepropusno za pljuskove kiše (vidjeti tehničke informacije o obradi). Daljnja je mogućnost (ako se ne može postići dostatno sprezanje lijepljenjem) izvesti ove, za kišu nepropusne priključke trakama za brtvljenje fuga Capatect Fugendichtbänder (predkomprimirane, ekspandirajuće brtvene trake).

Upute za sredstvo za čišćenje:
Synthesa Universalreiniger treba uvijek testirati na nekoj pokusnoj površini (koja nakon završetka postavljanja fasadnog sustava nije više vidljiva).

Image 2 (061200_Capatect_Gewebeanschlussleiste_3D_Universal1_HR.png)

Način primjene

Izmjeriti projektirani rub i označiti ga na podlozi. Škarama za profile Capatect Leistenschere (Amboss-Schere) odrezati spojni profil na potrebnu duljinu. Odstraniti pokrivnu traku sa samoljepljive strane bijele brtvene trake i spojni profil nakon podešavanja čvrsto pritisnuti bez naprezanja na nosivu pripremljenu podlogu (izvršiti ispitivanje lijepljenja, vidjeti pripremu podloge). Pritisak je pritom od presudne važnosti za čvrstoću lijepljenog spoja s podlogom. Pokrivnu foliju se nakon uklanjanja zaštitne trake može nanijeti na odspojivu zapornicu. Nakon toga treba izolacijske ploče zalijepiti tako da naliježu na podlogu u ravnini sa okomitim segmentom spojnog profila.
Nakon dostatnog sušenja zalijepljenih izolacijskih ploča, može se u ovom području staklenu mrežicu spojnog profila umetnuti u armirni sloj. Armirni sloj se pritom odstrani na odvodnom segmentu profila. Pritom treba uzeti u obzir da preklop mrežice bude 10 cm, kako u otvoru građevinskog elementa, u spojnom području profila, tako i u arirnom sloj. Kako bi se spriječio nastanak pukotina u spojnom području profila, mora se mrežicu sprovesti do njenog odvodnog segmenta. Armirni sloj i žbuka mogu se izvesti samo na taj način da odgovaraju sustavu.
Nakon nanošenja završnog sloja, može se zaštitnu zapornicu pažljivo odvojiti skupa s pokrivnom folijom.

Potrošnja

1 dm / dm

Uslovi pri nanošenju

Tijekom obrade temperatura površine ne smije pasti ispod + 5 °C niti biti viša od + 40 °C.

Napomena

Kako bi bila osigurana besprijekorna funkcija profilnih priključaka na konstrukcije prozorskih i vratnih okvira mora se propisno izvesti spojne detalje.
Konstrukcije prozorskih i vratnih okvira treba učvrstiti na način da je isključeno njihovo nedopušteno pomicanje. Izvođač fasadnog mora osigurati vodonepropustan priključak konstrukcija prozorskih i vratnih okvira na fasadni sustav. Potrebno je poštivati upute o obradi koje su priložene proizvodima, kao i kriterije za odabir spojnih profila (vidjeti "Smjernice za obradu” za skupinu kvalitete kojoj pripada fasadni sustav kao i smjernicu ÖAP-a za obradu profila za žbukanje i priključnih profila) – važno za jamstvene zahtjeve!
Spojne profile treba postaviti neposredno prije montaže izolacijskh ploča. Dulje trajanje predmontaže kao i prekomjerno zagrijavanje podloge profila može se nepovoljno odraziti na sprezanje profila. Prije postavljanja spojnih profila neophodan je pokus lijepljenja (vidi pokus lijepljenja pri pripremi podloge).
Preporučuje se fotodokumentacija.
Načelno treba ugrađivati samo čitave šipke bez spoja. Ako su spojevi profila neizbježni, treba ih ugraditi u gornjoj trećini. Mrežicu za armiranje površine odnosno otvora treba u području spajanja razvući do odvodnog ruba profila armature. Ne može se jamčiti da neće postojati pukotine u području spoja spojnih profila.
Za snagu lijepljenja te tako i za kasnije završno prianjanje profila za podlogu od presudne je važnosti jak pritisak pri lijepljenju. Traka od mrežice na zalijepljenim profilima mora se umetnuti u armirni sloj za najviše 4 dana. Armirni, odnosno završni sloj ne smije nadvisivati zadano mjesto prijeloma savojnog segmenta zaštitne zapornice, budući da se u protivnom savojni segment ne može čisto odvojiti. Za zaštitu prozora može se na spojnice spojnog profila fiksirati pokrivna folija. Za ovo se mora zaštitna traka ljepljive trake skinuti sa odvojive zapornice. Na ovoj se ljepljivoj traci zatim fiksira zaštitna folija.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije