Capatect Dehnfugenprofil "V"

Za izvedbu dilatacijskih spojnica u fasadnim sustavima toplinske izolacije

Primjena

Za izvedbu vertikalnih dilatacijskih spojnica u sklopu Capatect fasadnih sustava. Nije prikladno za horizontalno postavljanje!

Tip V: za dilatacijske spojnice na unutarnjim uglovima

Dužina profila: 2,5 m
Širina mrežice: 10 cm

Osobine materijala

  • dilatacijske spojnice se mogu precizno obrađivati
  • otporan na vremenske uvjete
  • UV-otporan
  • racionalna izvedba u jednom radnom koraku
  • pogodan za sve debljine izolacije
  • sa rubom za izvedbu gornjeg sloja
  • odgovarajuće za širine spojnica od 5 – 25 mm

Skladištenje

Zaštiti od izravnog, dugotrajnog izlaganja suncu, zagrijavanja i od mehaničkih opterećenja.
Skladištiti na ravnoj podlozi bez napetosti.

Proizvod br.


Art. br. Sadržaj
05720001 Capatect Dehnfugenprofil "V"

Način primjene

Prvo nanijeti masu za armiranje na izolacijske ploče sa obje strane dilatacijske spojnice. U svježu armaturnu masu utisnuti mrežicu profila. Profili se polažu od dolje prema gore sa preklopom od oko 5 cm, čime se onemogućuje ulazak vode. Po potrebi, profili se režu odgovarajućim škarama.

Preporuka:
Kako bi se osigurala jednaka širina dilatacije, može se koristiti polistirenska traka ili slično koja se umeće kao razmaknica, što istodobno sprječava onečišćenje profila kod izvedbe i čišćenja.
Traku skinuti tek nakon završetka rada.

Potrošnja

1 m/ metru dužine

Uslovi pri nanošenju

Tokom izvedbe i faze sušenja okolna temperatura i temperatura podloge ne smije pasti ispod + 5°C.

Odlaganje

Zbrinuti u spalionicama opasnog otpada ili mjestima za prikupljanja opasnih tvari.
Ne odlagati s kućnim otpadom. Ne odlagati u kanalizaciju, tlo ili vodene puteve.
Ambalažu zbrinuti kao i proizvod.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Techničke informacije