caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/30218/007644.png

Klebe und Dichtungsmasse 114

Dvokomponentna masa za zaptivanje i lijepljenje bez otapala.

Primjena

Bitumensko ljepilo za ljepljenje Capatect-Perimeterdämmplatten na bitumenskim brtvenim površinama i na drugim nosivim podlogama u sklopu Capatect sustava za toplinsku izolaciju. 
Prikladno je i za brtvljenje vertikalnih površina građevnih elemenata u dodiru s tlom kao debeli brtveni premaz prema DIN 18195.

Osobine materijala

 • bez otapala
 • lagana obrada
 • visoki stepen početnog vezanja
 • fleksibilno nakon stvrdnjavanja
 • vrlo dobra otpornost na vodu
 • stabilna konzistencija za špahtlu
 • otpornost na starenje i truljenje
 • prekriva pukotine do 2 mm (DIN 28052-6 pri 4 °C )
 • može se koristiti do dubine temelja od 3,0 m ispod gornjeg ruba terena 

Pakovanje/veličina pakovanja

 • 30 kg kombinirano pakiranje:
  - tekuća komponenta, komponenta A = 22 kg (bitumenska emulzija)
  - praškasta komponenta, komponenta B = 8 kg (hidrauličko vezivo)

Nijanse

Crna

Skladištenje

Na hladnom, suhom i od smrzavanja zaštićenom mjestu, zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla, godinu dana od datuma proizvodnje.

Gustina

Komponenta A: ca. 1,06 kg/l
Komponenta B: ca. 1,39 kg/l
Smjesa: ca. 1,13 kg/l

Konzistencija

nezamiješano: praškasti i tekući
zamiješano: pastozno

Stvrdnjavanje

nakon ca. 2 dana

Omjer miješanja

22 tež. dijela komponenta A, 8 tež. dijelova komponenta B

Otpornost na kišu

nakon ca. 4 sata

Debljina sloja

1 mm suhog odgovara 1,38 mm mokrog

Vrijeme ugradnje pri 20 °C

ca. 2 sata

Prikladne podloge

Prikladno za sve mineralne podloge kao npr. zidovi od betonskih blokova, šupljih opeka s vertikalnim šupljinama, vapnenopješčanih opeka, lakih poroznih opeka, betona, poroznog betona, novih mineralnih žbuka i armiranih slojeva termoizolacijskih kombiniranih sustava, temeljnih žbuka iz skupine maltera PI, PII, PIII prema normi DIN 18550-1 i za druge nosive mineralne stare žbuke i premaze.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Može biti malo vlažna, ali ne mokra.
Nove temeljne žbuke treba najmanje 2-4 sedmice pustiti da se stvrdnu. Potrebno je odstraniti isturene ostatke betona ili maltera, nečistoće od zemlje, staru nenosivu bitumensku izolaciju i sl. Otvorene fuge od 2-5 mm treba zatvoriti grubim zaravnavanjem (kratz) masom za lijepljenje i brtvljenje Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114 ili prikladnom žbukom. Žljebove i zaobljenja treba u uglovima izvesti prikladnim malterom (MG III) primjenom prikladnih alata.   
Kod betonskih podloga (stvaranje pora) potrebna je obrada grubim zaravnavanjem (kratz).
Pritom treba spriječiti stvaranje mjehurića kroz duboke pore ili šupljine.
Nakon kratz obrade podlogu je moguće nakon ca. 3 sata opet obraditi masom za lijepljenje i zaptivanje Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114.
Brtvljenje treba izvesti u najmanje dva radna prolaza i brtvena sloja.
Ponavljanje obrade nakon prvog sloja Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114 vrši se nakon ca. 1-2 dana, ovisno o temperaturi. Udubljenja ili fuge veće od 5 mm načelno valja zatvoriti prikladnim malterom.

Način primjene

Preduvjet za nanošenje izolacije za podnožje odnosno za perimetarsku izolaciju jest građevinski osigurana izolacija od vlage, koja je prilagođena prevladavajućim uvjetima kojima je objekt izložen, u skladu ili ekvivalentno normi DIN 18195 u odnosu na stupnjeve opterećenja „vlažnost tla", „neizloženo pritisku vode" i „izloženo pritisku vode".

Eventualno potrebne mjere za odvođenje vode drenažom prema normi DIN 4095 u slučaju „zadržane vode" ili „vode koja dugotrajno vrši pritisak", nemaju veze s mjerama u svrhu osiguranja brtvljenja i toplinske izolacije. Prema normi DIN 18195 treba vertikalnu prepreku za vlagu voditi 15-30 cm iznad gornjeg ruba terena.
U slučajevima opterećenja, povremenog nakupljanja procjedne vode i vode koja vrši pritisak, potrebno je mrežicu Capatect Gewebe 650/110 uložiti po sredini.
Nanosi se u dva sloja, sa sušenjem u međuvremenu od 24 sata. Poštivati normu DIN 18195. 

Zaštitna ispuna
Armirni sloj izolacijskog kombiniranog sustava Capatect po potrebi se može neznatno ispod gornjeg ruba terena navući na Capatect Perimeterdämmplatten, perimetarske izolacijske ploče.
Nakon njegova stvrdnjavanja se u tom području pa do gornjeg ruba terena kao zaštitu od vlage nanosi i razvlači masu za lijepljenje i brtvljenje.
Gornji rub zaštitne mase treba završiti u šljunčanom filtracijskom sloju, neposredno ispod gornjeg ruba terena. Prema normi DIN 18195 u pravilu 30 cm iznad gornjeg ruba terena, ali najmanje 15 cm.

Potrošnja

Grubo zaravnavanje (kratz)
ca. 1–2 kg/m2

Brtveni predpremaz:
 
ca. 0,1–0,2 kg/m2

Vlažno tlo i procjedna voda koja se ne zadržava:
 
4,7 kg/m2 (4,1 mm mokro), (min. 3 mm suho)

Procjedna voda koja se povremeno zadržava:
 
6,2 kg/m2 (5,5 mm mokro), (min. 4 mm suho)

Voda koja vrši pritisak: 
6,2 kg/m2 (5,5 mm mokro), (min. 4 mm suho)

Lijepljenje izolacijskih ploča:
 
ca. 3–4 kg/m2
Vrijednosti potrošnje materijala mogu varirati ovisno o hrapavosti podloge. Po potrebi ispitati probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura obrade:
Tokom obrade i u fazi sušenja temperatura okoline i podloge ne smije biti niža od  +5 °C niti viša od +30 °C.
Ne smije se raditi na izravnom suncu, po jakom vjetru, magli ili uz veliku vlažnost zraka.
U vezi s tim upućujemo na tehnički bilten „Žbukanje na visokim i niskim temperaturama" Njemačkog udruženja za fasaderski obrt.
Ne smije se raditi na površinama zagrijanim suncem, na smrznutoj podlozi kao ni na kiši.

Vrijeme sušenja

Vrijeme stvrdnjavanja iznosi, ovisno o podlozi, temperaturi, vlažnosti zraka i debljini sloja, ca. 2 dana.

Na niskoj temperaturi i uz visoku vlažnost zraka ovo se vrijeme produžava.

Čišćenje alata

Alat se u svježem stanju može očistiti vodom.
U suhom stanju treba upotrijebiti razrjeđivač koji sadrži otapalo.

Primjena materijala

Koristiti alat za miješanje s lopaticom. Najprije kratko zamiješati tekuću komponentu A. Nakon toga postupno dodavati komponentu u prahu B i zamiješati obje komponente dok ne nastane homogena masa bez grudica.
Kod pripreme djelomičnih količina potrebno je obje komponente izvagati u ispravnom omjeru (komponenta A : komponenta B = 22 : 8).
Vrijeme uporabe pripravljenog materijala iznosi pri temperaturi od 20 °C ca. 75 minuta. Više temperature skraćuju, a niže produžuju vrijeme uporabe.

Premaz

Nanesenu masu za lijepljenje razvući lopaticom po izolacijskim pločama:
Pri zemlji s više po sredini raspoređenih hrpica (najmanje 6 po ploči).
Ploče treba uz lagano pomicanje lijevo desno čvrsto pritisnuti na podlogu, tako da se postigne siguran lijepljeni spoj. Ljepilo koje pritom izađe sa strane treba odstraniti lopaticom. Polaganje izolacijskih ploča valja vršiti u povezanom sustavu s pravilnim spojevima fuga.

Lijepljenje izolacijskih ploča

Perimetarske izolacijske ploče Capatect-Perimeterdämmplatten 115 i 113 treba radi toplinske izolacije masom za lijepljenje i brtvljenje Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114 u području dodira sa zemljom (perimetarska izolacija; od 50 mm debljine) nalijepiti na vertikalnu izolaciju zgrade.

Napomena:
Ne preporučuje se primjena 2K bitumenskog ljepila u području termoizolacijskog kombiniranog sustava iznad zemlje, jer se osobito kod velikih debljina sloja ljepila može očekivati razlike u razini ili pomake zalijepljenih izolacijskih ploča.
Potrebno je poštivati odredbe Opće dozvole građevinske inspekcije br. Z-23.33-1257 koje se odnose na perimetarsku izolaciju.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Praškasta komponenta (suhi mort).
Mineralna Praškasta komponenta reagira alkalno. Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Tekuća komponenta
Čuvati izvan dohvata djece. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA ILI KOŽOM: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
GIS kod
 • Tekuća komponenta: 
  BBP10
 • Praškasta komponenta (suhi malter): 
  ZP1

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije