• facebook

Capatect Top-Fix-Kleber

Mineralno jako ljepilo poboljšano umjetnom smolom sa sredstvom za poboljšanje vezanja (promotorom), isključivo za lijepljenje Capatect fasadnih izo-ploča.

  Primjena

  Capatect Top-Fix-Kleber je mineralni suhi malter vezan cementom i poboljšan umjetnom smolom koji svoju primjenu nalazi isključivo kod lijepljenja Capatect fasadnih izo-ploča. Službeno ispitan (prema ETAG 004).

  Osobine materijala

  • požarna klasa A1 (EN13501-1)
  • jako dobra postojanost
  • dodaci za poboljšanje za odličnu i laganu ručnu i mašinsku obradu
  • mineralna veziva sa dodacima za plastificiranje kao i optimalni sastav zrna
  • fina gradacija i ujednačenost kombinacije kvarcnih i kalcitnih punila
  • vrlo velika snaga lijepljenja
  • velika paropropusnost 
  • neškodljiv za okoliš

  Pakovanje/veličina pakovanja

  25 kg vreća

  Nijanse

  Crvenkasto siva

  Skladištenje

  Uskladištivost 12 mjeseci, na suhom, od vlage zaštićenom mjestu, kao cement.

  Gustina

  ca. 1700 kg/m³

  Difuzijski otpor µ (H2O)

  μ=15

  Gustoća sirovine

  ca. 1400 kg/m³

  Čvrstoća pri svijanju

  ca. 2 N/mm²

  Konzistencija

  prah

  Prikladne podloge

  Nemalterisani i mineralnim žbukama malterisanii zidovi od cigle, EPS izo-ploče na EPS izo-pločama.

  Priprema podloge

  Podloga mora biti suha, čista, nosiva, bez slobodnih ostataka premaza ili žbuke (pridržavati se ÖNORM). Nosivi mineralni premazi se moraju ohrapaviti kako bi se poboljšalo vezanje. Oštećene mineralne premaze ili slojeve strukturne žbuke koji se ljušte ukloniti u najvećoj mjeri. Kod premazanih podloga treba napraviti probu otkidanja armiranjem (staklenom mrežicom) površine najmanje 30 cm x 30 cm sa ljepilom Capatect Top-Fix-Klebe, pri čemu se kod otkidanja nakon tri dana samo armatura smije odlijepiti. Šupljine u žbuci se moraju otući i popraviti prikladnim materijalom tijesno po površini. Mineralne površine koje se osipaju ili kredaju se moraju najtemeljitije očistiti do nosivog sloja te potom grundirati sa Primalon Tiefgrund LF.

  Priprema materijala

  U kantu staviti ca. 6 litara vode uz temeljno miješanje prikladnom mješalicom (maks. 400 okr/min) i dodavati cjelokupni sadržaj pakiranja Capatect Top-Fix-Kleber ljepila. Miješati dok ne nastane masa bez grudvica, najmanje 5 minuta. Ostaviti da zrije ca. 10 minuta i još jednom kratko promiješati.
  Za zamješavanje se mogu koristiti i prikladne protočne mješalice.

  Način primjene

  Općenito, prilikom nanošenja, poštivati osim pravila struke i smjernica za obradu, i Capatect Upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor.

  Sistem nanošenja

  Lijepljenje PS fasadnih ploča:
  Lijepljenje Capatect PS fasadnih ploča ovisi o podlozi i može biti točkasto ili punom površinom, ručno ili mašinski (vidjeti Capatect upute za obradu odn. smjernice za ugradnju). Neravnine do +/-1 cm mogu se izravnati ljepilom.
  Udvostručenje već postojećeg WDVS sustava na objektu:

  • polaganje EPS izo-ploča na slojeve završne žbuke (vidjeti pripremu podloge)
  • polaganje EPS izo-ploča na EPS izo-ploče
  Strojno nanošenje ljepila:
  Capatect Top-Fix-Kleber se može pomoću Capatect strojne tehnike Opus I (+) nanijeti na izo-ploče (u brazdama, uokolo po rubu, kao „W" po sredini ploče, tako da kontaktna površina ljepila bude najmanje 40%) ili na podlogu. Nakon naošenja se Capatect Top-Fix-Kleber pročešlja nazubljenom lopaticom (visina zubaca se ravna prema neravnini podloge koja se izravnava, tako da dodirna površina pod ljepilom bude najmanje 40%). Kako bi se izbjeglo stvaranje „kore" od ljepila Capatect Top-Fix-Kleber, smije se nanositi samo toliko ljepila koliko se odmah nakon toga može obložiti izo-pločama. Povezane ploče lijepiti odozdo prema gore i stisnuti da se spoje i dobro pritisnuti. U spojeve ploča ne nanositi ljepilo. Paziti na vodoravnost i okomitost polaganja.

  Potrošnja

  Lijepljenje: ca. 5 kg/m²
  Kod ovog podatka o potrošnji se radi o orijentacionoj vrijednosti. U obzir treba uzeti odstupanja koja ovise o objektu i načinu izvođenja radova.

  Uslovi pri nanošenju

  Tijekom izvođenja radova i faze sušenja temperature okoline i podloge ne smiju pasti ispod + 5 °C. Ne raditi na suncem zagrijanim površinama, kao niti po kiši, velikoj vlažnosti zraka ili jakom vjetru.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 0C i 65% relativne vlažnosti zraka, ovisno o debljini nanosa, ca. 24 sata. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe vodom.

  Napomena

  Kako bi se očuvala specijalna svojstva ovog proizvoda, Capatect Top-Fix-Kleber se ne smije miješati sa drugim proizvodima.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Sadrži cement. Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može nadražiti dišni sustav. Izbjegavati udisanje prašine. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na suhom mjestu. 
  Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja 12 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  Ostali podaci

  Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 17 09 03
  Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba
  Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija