• facebook

Capatect Minera Carbon

Mineralni, visokokvalitetni malter za armiranje ojačan karbonskim vlaknima za Capatect povezani sustav za toplinsku izolaciju.
Izvrsna obradivost, optimiran za ručnu i mašinsku primjenu.

  Primjena

  Capatect Minera Carbon suhi mort vezan vapnom i bijelim cementom i ojačan karbonskim vlaknima, specijalno prikladan za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju, na EPS-F i mineralnoj vuni. Debljina donje žbuke/nominalna debljina sloja 3 mm i 5 mm. Ispitan prema ETAG 004.

  Osobine materijala

  • izvrsno se obrađuje
  • optimiran za ručnu i mašinsku primjenu
  • visokokvalitetno punovrijedno vezivo
  • ojačan karbonskim vlaknima
  • velika difuzivnost

  Pakovanje/veličina pakovanja

  25 kg vreća

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, u originalno zatvorenom pakovanju, uskladištivo ca. 6 mjeseci.

  Gustina

  u suhom stanju 1350 kg/m³

  Veličina zrna

  1,2 mm

  Difuzijski otpor µ (H2O)

  μ <= 35

  Čvrstoća prijanjanja

  >= 0,08 MPa

  Koeficijent apsorpcije vode

  <= 0,5 kg/m²

  Prikladne podloge

  Nemalterisani zidovi i zidovi omalterisani mineralnim žbukama. Organske premaze odstraniti. Nosive, mineralne premaze ohrapaviti, kako bi se poboljšalo prijanjanje.

  Priprema podloge

  Podloga mora biti suha, čista, nosiva, kao i bez čestica premaza ili žbuke koje otpadaju (prema odredbama norme). Oštećene mineralne premaze ili strukturne žbuke koje se ljušte odstraniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci se moraju otući i po površini obilno omalterisati prikladnim materijalom. Mineralne površine koje se osipaju ili brišu se moraju najtemeljitije očistiti do tvrde tvari i grundirati sa Primalon Tiefgrund TF.

  Priprema materijala

  Capatect Minera Carbon se može obrađivati sa svim protočnim mješalicama na tržištu, ali se može i ručno, uz polagano miješanje prikladnom mješalicom-mikserom i dodavanje čiste hladne vode, pripremiti u masu bez grudica. Ostaviti da zrije ca. 10 minuta i još jednom kratko promiješati. Ako je potrebno, konzistencija se nakon zrenja može podesiti s malo vode. Potrebna količina vode je ca. 6 litara za vreću od 25 kg. Već zamiješani materijal se s vodom ni u kom slučaju ne može učiniti ponovo upotrebljivim.

  Način primjene

  Općenito važe upute za obradu za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor, kao i "Smjernice za ugradnju ETICS sustava”.

  Sistem nanošenja

  Izrada armirnog sloja: Eventualni pomaci na spojevima izo-ploča se obruse, a prašinu koja se nakupi potrebno je odstraniti, odnosno postojeće neravnine na podlozi izravnati s Capatect Minera Carbon. Nakon nanošenja zaštite na rubove okvira za prozore kao i dijagonalnog armiranja na uglovima otvora na fasadi, Capatect Minera Carbon se nanosi u širini mrežice, u 2/3 potrebne debljine sloja, a Capatect staklena mrežica se utisne tako da se preklapa najmanje 10 cm. Nakon toga mokro na mokro još jednom lopaticom obraditi sa Capatect Minera Carbon, tako da mrežica bude pokrivena po cijeloj površini.
  Nominalna debljina sloja iznosi 3 mm odnosno 5 mm, pri čemu je Capatect staklena mrežica
  u sredini odnosno prekrivena jednom trećinom ukupne debljine sloja.
  Capatect Minera Carbon se na fasadne površine koje se premazuju može nanositi pomoću Capatect strojne tehnike Opus I (+).

  Potrošnja

  Armiranje (nazivna debljina sloja) 3 mm: ca. 4,5 kg/m²
  Armiranje (nazivna debljina sloja) 5 mm: ca. 7,5 kg/m²
  Navedene količine potrošnje pojedinih proizvoda se temelje na vrijednostima iz isukstva i nisu obavezujuće. Stvarna potrošnja ovisi o brojnim čimbenicima, a tačna potrošnja se može ustanoviti samo izradom probnih površina.

  Uslovi pri nanošenju

  Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno. Ti uslovi se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja. Oprez u slučaju noćnog mraza!

  Vrijeme sušenja

  Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti najmanje 4-5 dana. Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tijekom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. Sušenje se produžuje posebno u hladnim razdobljima i pri velikoj vlažnosti zraka.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe vodom.

  Napomena

  Radi izbjegavanja nasjeda obrađivati u jednom potezu, mokro na mokro. Kako bi se sačuvala posebna svojstva materijala, Capatect Minera Carbon se ne smije miješati sa drugim proizvodima. Proizvod nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tokom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunca, preporučujemo fasadu zastrti radi zaštite.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Sadrži kalcijev hidroksid, cement.
  Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Izbjegavati udisanje prašine. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.  AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne upotrebe. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na suhom mjestu.
  Samo za profesionalnu primjenu!

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  Ostali podaci

  Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 17 09 03
  Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba
  Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba