caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/197687/057597_Capatect_Klebe-_und_Spachtelmasse_HR.png

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 grob weiß

Hidraulički vezani suhi mort za lijepljenje i armiranje u Capatect fasadnom sustavu na bazi stiropora. Odobren prema ETAG 004.

Primjena

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 grob weiß je mineralni, umjetnom smolom poboljšani, vapnom/cementom vezani mort u Capatect izolacijskom fasadnom sustavu sa EPS-om, sa nazivnom debljinom armirnog sloja od 3 i 5 mm, službeno odobren. Može se koristiti i kod renoviranja fasada za izradu armiranog sloja gipsa kod mineralnih podloga koje imaju pukotine.

Osobine materijala

 • jako dobro se obrađuje
 • obrađuje se ručno i strojno
 • mineralna veziva
 • obogaćen umjetnom smolom
 • visoka paropropusnost
 • ojačan vlaknima
 • otpornost na atmosferilije

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg vreća

Nijanse

Bijela

Skladištenje

Uskladištivost 6 mjeseci, na suhom, od vlage zaštićenom mjestu, kao cement.

Tehnički podaci

 • Gustoća suhog morta prema ÖN EN 1015-10: ca. 1,40 g/cm³
 • Klasa morta prema ÖN EN 998-1: CS IV
 • Prionjivost prema ÖN EN 1015-12: ≥ 0,5 N/mm2
 • Prionjivost EPS/vuna ETAG 004: ≥ 0,08 N/mm2 ili lom izolacije
 • Vodoupojnost prema ÖN EN 998-1: Klasa Wc 2
 • Vodoupojnost prema ETAG 004: ≤ 0,15 kg/m2/24h
 • Paropropusnost - faktor otpora difuziji μ EN ISO 7783: ca. 25
 • Toplinska vodljivost λ10,dry EN 1745: 0,46 W/(m.K) Tabelarna srednja vrijednost (P=50%)
 • Reakcija na požar ÖN EN 13501-1: Euroklasa A1

Prikladne podloge

Neožbukani zidovi i zidovi ožbukani mineralnim žbukama. Organski premazi se moraju odstraniti. Nosivi, mineralni premazi se moraju ohrapaviti kako bi se poboljšalo prianjanje.

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, čista, nosiva, bez slobodnih ostataka premaza ili žbuke (pridržavati se ÖNORM). Oštećene mineralne premaze ili slojeve strukturne žbuke koji se ljušte ukloniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci se moraju otući i dožbukati sa tijesno po površini. Mineralne površine koje se osipaju ili kredaju se moraju najtemeljitije očistiti do nosivog sloja te potom grundirati sa Primalon Tiefgrund LF.

Priprema materijala

U kantu staviti ca. 6 litara vode uz temeljito miješanje prikladnom mješalicom (maks. 400 okr/min) i dodavati cjelokupni sadržaj pakiranja Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 grob weiß. Miješati dok ne nastane masa bez grudica, najmanje 5 minuta. Ostaviti da zrije ca. 5 minuta i još jednom kratko promiješati. Za zamješavanje se mogu koristiti i prikladne protočne mješalice.

Način primjene

Općenito, prilikom nanošenja, poštivati osim pravila struke i smjernica za obradu, i Capatect Upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor.

Sistem nanošenja

Renoviranje fasadnih površina: Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 grob weiß razvlači u širini otprilike kao širina mrežice Capatect Glasgewebe, sa min. 10 cm preklapanja. Capatect staklenu mrežicu utisnuti i poslije toga mokro na mokro još jednom obraditi sa Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 grob weiß, tako da mrežica bude pokrivena po cijeloj površini. 

Lijepljenje PS fasadnih ploča: Lijepljenje Capatect PS fasadnih ploča ovisi o podlozi i može biti tačkasto ili punoplošno, ručno ili strojno (vidjeti Capatect upute za obradu odn. smjernice za ugradnju). Neravnine do +/-1 cm mogu se izravnati ljepilom. Izolacijske ploče zalijepiti stisnute odozdo prema gore i dobro pritisnuti. U spojeve između ploča ne nanositi masu za ljepljenje. Paziti da se ploče polažu pravilno po visini i drže pravac. 

Izrada armirnog sloja: Eventualni pomaci na spojevima izo-ploča se bruse, a prašinu od brušenja treba ukloniti. Nakon nanošenja rubne zaštite na otvorima za prozore i rubovima, kao i dijagonalnog armiranja na na kutovima fasadnih otvora, nanosi se Capatect Klebeund Spachtelmasse 190 grob weiß u širini mrežice, 2/3 željene debljine sloja, a Capatect staklena mrežica se utiskuje tako da se preklapa najmanje 10 cm. Poslije toga mokro na mokro još jednom obraditi sa Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 grob weiß, tako da mrežica bude pokrivena po cijeloj površini. Sveukupna debljina armirnog sloja (nazivna debljina) iznosi 3 odn. 5 mm, pri čemu se Capatect staklena mrežica nalazi u sredini kod debljine od 3 mm. Kod debljine armirnog sloja od 5 mm, mrežica mora biti pokrivena s trećinom nominalne debljine sloja.

Potrošnja

Lijepljenje: ca. 6 kg/m2
Armiranje: Nominalna debljina sloja 3 mm: ca. 4,5 kg/m2
Armiranje: Nominalna debljina sloja 5 mm: ca. 7,5 kg/m2
Navedene potrošnje temelje se na iskustvu i nisu obvezujuće. Stvarna potrošnja ovisi o mnogim čimbenicima, a tačnu potrošnju moguće je odrediti izradom probne površine.

Uslovi pri nanošenju

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno. Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti najmanje 2-3 dana. Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tokom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tokom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunca, preporučamo fasadu prekriti radi zaštite.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može nadražiti dišni sustav. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Prije upotrebe pročitati naljepnicu. Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola. Nakon upotrebe temeljno oprati. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. Skladištiti na suhom mjestu.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije