caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/21421/020323_CarboNit_22_KG_3_KG.png

CarboNit

Dvokomponentna, karbonskim vlaknima ojačana, izuzetno otporna masa za izravnavanje, namijenjena za izradu armirnog sloja u području podnožja. Nominalna debljina sloja 5 mm, odnosno 8 mm prema normi ÖNORM B6410.

Primjena

Ekstremno otporna na udarce i vodootporna dvokomponentna masa za armiranje koja se sastoji od Capatect CarboNit i Capatect CarboNit Powder za područja u podnožju objekta. Visokim udjelom karbonskih (ugljikovih) vlakana kao i nano-kristaliničnih sastojaka postignuta je enorma otpornost na mehanička opterećenja. Specijalnom formulacijom neosjetljivom na vodu i optimiranom za područja u podnožju objekta, CarboNit je primjenjiv u područjima gdje prska voda. Stoga u područjima gdje prska voda možemo zaboraviti na izo-ploče neosjetljive na vodu (XPS-R i EPS-P) i primijeniti uobičajeni EPS izo-materijal za fasade.

Osobine materijala

  • ekstremna otpornost na udarce
  • otporno na vodu
  • ojačano karbonskim vlaknim
  • vrlo dobro se obrađuje

Pakovanje/veličina pakovanja

Capatect CarboNit: kanta 22 kg Capatect
CarboNit Powder: vreća 3 kg

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvoreno uskladištivo 12 mjeseci.

Gustina

1540 kg/m³

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ <= 150

Čvrstoća prijanjanja

>= 0,08 MPa

Propustljivost vode (w-vrijednost)

<= 0,5 kg/m2

Priprema podloge

Općenito važe upute za obradu za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor, kao i "Smjernice za ugradnju ETICS sustava”.

Priprema materijala

Komponentu u prahu dodati u kantu sa tekućom komponentom i mješalicom koja se sporo okreće (400 okr/min) izmiješati u homogenu masu bez grudvica. Količina svake komponente je tačno podešena jedna prema drugoj, te se stoga ne smiju upotrebljavati nikakvi drugi dodaci.
Vrijeme upotrebljivosti priređenog materijala iznosi pri 20°C ca. 30 minuta. Više temperature skraćuju, a niže produžuju vrijeme upotrebljivosti.

Sistem nanošenja

Građevinski preduvjet: Preduvjet za nanošenje Capatect izo-ploče je da na objektu postoji izolacija od vlage prilagođena za opterećenja koja tamo vladaju. Poduzimanje mjera za brtvljenje (izolaciju) i toplinsku izolaciju ne utječe na eventualno potrebne mjere za odvođenje vode drenažom.
Nanošenje Capatect CarboNit u debljini od 5 mm: CarboNit-a uvijek nanositi u širini mrežice pomoću nazubljenog gletera (širina zuba i dubina ovise o debljini armirnog sloja), a staklenu mrežicu Capatect Glasgewebe prekriti tako da se preklapa najmanje 10 cm. Nakon toga mokro na mokro još jednom gleterom nanijeti Capatect CarboNit, tako da se osigura prekrivanje mrežice po cijeloj površini.
Nanošenje Capatect CarboNit za postizanje vrlo otpornog armirnog sloja: Capatect CarboNit se nanosi u dva sloja. Prvi sloj CarboNit-a uvijek nanositi u širini mrežice pomoću nazubljenog gletera (širina zuba i dubina ovise o debljini armirnog sloja) i staklenu mrežicu Capatect Glasgewebe prekriti tako da se preklapa najmanje 10 cm. Nakon toga mokro na mokro još jednom gleterom nanijeti Capatect CarboNit, tako da se osigura prekrivanje mrežice po cijeloj površini. Nominalna debljina prvog sloja donje žbuke iznosi 5 mm, pri čemu je staklena mrežica Capatect Glasgewebe smještena u vanjskoj trećini. Drugi sloj također nanijeti u širini mrežice i mrežicu Capatect Glasgewebe obraditi tako da se preklapa najmanje 10 cm. Nakon toga mokro na mokro još jednom obraditi lopaticom sa masom Capatect CarboNit, tako da se osigura pokrivanje mrežice po cijeloj površini. Nazivna debljina drugog sloja donje žbuke iznosi 3 mm, pri čemu je ovdje mrežica Capatect Glasgewebe smještena u sredini.

Potrošnja

Armiranje (nazivna debljina sloja) 5 mm: ca. 8,5 kg/m2
Armiranje (nazivna debljina sloja) 8 mm: ca. 13,5 kg/m2 
uključujući dodavanje praškaste komponente CarboNit Powder.

Uslovi pri nanošenju

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti najmanje 4-5 dana. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Capatect CarbonNit se smije primjenjivati samo slijedeći naše upute za rad. Umjesto 2. sloja Capatect CarbonNit se po potrebi može primijeniti i Capatect Carbon-Spachtel, isto tako s nominalnom debljinom sloja od 3 mm.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Masa i učvršćivač se hemijski različito klasificiraju.
Sadrži cement.
Nadražuje kožu. Opasnost od teških ozljeda očiju.
Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Nositi zaštitne rukavice. Ostaci hemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad.
Sadržaj hroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 04 10
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije